Medyczni pozytywiści

Z okazji XX-lecia Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych Elektroradiologii wyróżniający się związkowcy zostali odznaczeni pamiątkowymi Medalami Województwa Lubelskiego

Z jednej strony inwestuje się w mury, z drugiej strony tracimy to, co najcenniejsze – wykwalifikowane kadry, które zniechęcone warunkami, zwłaszcza płacowymi, często wybierają drogę emigracji lub porzucenia zawodu – podkreślali działacze związkowi podczas jubileuszu organizacji radiologów.


– Rocznice sprzyjają podkreślaniu i przypominaniu sukcesów, ale jesteśmy w gronie przyjaciół, możemy więc też przyznać się do porażek. Nie udało nam się, mimo wieloletniej walki, opinii całego środowiska i jednoznacznemu stanowiska ekspertów obronić prawa techników elektroradiologii do wcześniejszych emerytur. Wydłużono nam za to czas pracy bez jednoczesnego podniesienia wynagrodzeń – punktował w swoim wystąpieniu Stanisław Kiszczak, przewodniczący Zarządu Regionu Lublin Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych Elektroradiologii. Czy jednak ta prężnie działająca organizacja załamała się? Nic podobnego! – Mamy sukcesy mikro, procentuje nasz mały pozytywizm oparty na wspaniałych ludziach – dodawał przewodniczący Kiszczak. OZZTME został uznany za organizację reprezentatywną w rozumieniu przepisów dialogu społecznego. Związkowcy włączyli się też aktywnie w prace szerszej centrali – niezależnego Forum Związków Zawodowych.
Wysiłki lubelskich techników elektroradiologii zostały docenione zarówno przez centralę Związku, jak i samorząd województwa. Trójka szczególnie wyróżniających się związkowców – przewodniczący Stanisław Kiszczak, jego zastępca Mirosław Augustyniak oraz Grażyna Bobek otrzymali pamiątkowe Medale Województwa Lubelskiego. TAK