Melioracje pod młotek

Marszałek województwa wystawił na sprzedaż dawną siedzibę Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych przy ul. Jedność w Chełmie. Po likwidacji kompetencje WZMiUW przejęły Wody Polskie.

Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych zajmowały się nadzorem nad rowami melioracyjnymi, zbiornikami retencyjnymi, groblami, rurociągami, stacjami pomp a także infrastrukturą wykorzystywaną do nawadniania gruntów rolnych. Kompetencje zlikwidowanej w 2018 roku instytucji samorządowej, podległej marszałkowi województwa, przejęło Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie. W Chełmie powstał najniższy w strukturze organizacyjnej Wód Polskich – Nadzór Wodny, podlegający bezpośrednio Zarządowi Zlewni w Białej Podlaskiej. Jego siedziba znajduje się w Gmachu, więc budynek przy ul. Jedność w Chełmie, w którym WZMiUW miało swoją siedzibę, przestał być potrzebny.

– Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie, obecnie Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii, przejął do zarządzania przedmiotową nieruchomość w ramach działalności statutowej. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży jako zbędna do działalności statutowej Województwa Lubelskiego – informuje Remigiusz Małecki, rzecznik marszałka województwa lubelskiego.

Trzy z pięciu lokali znajdujących się piętrowym budynku znalazły już nabywców. Jeden o pow. 47,53 mkw. za 191 tys. zł kupiło Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Chełmie. Dwa trafiły do osób prywatnych: lokal o pow. 36 mkw. za 141,4 tys. zł kupił Adam Pisarski, a drugi o pow. 47 mkw. za 171,7 tys. zł kupił Robert Garbaruk. Do sprzedaży pozostały jeszcze dwa lokale w budynku. (bf)