Metamorfoza wyrobiska i ambona do usunięcia

Gmina rusza z rekultywacją wyrobiska po eksploatacji kruszywa. Pomysł dali sami mieszkańcy. Na wniosek jednego z nich radni zdecydowali też, że koło łowieckie powinno usunąć stojącą w pasie drogowym ambonę myśliwską.

Jest pomysł na zagospodarowanie działki komunalnej w Buśnie, poinformował na ostatniej sesji rady gminy Białopole wójt Henryk Maruszewski. Temat omawiany był wcześniej na zebraniu wiejskim.

– Zdaniem mieszkańców wyrobisko po wydobyciu żwiru pod budowę dróg w Buśnie z lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku należy wyrównać – mówił wójt.

Jak uzgodniono na zebraniu, na obniżonym i uporządkowanym terenie gmina ma posadzić 200 drzew różnych gatunków, ale nie bliżej jak 15 m od drogi i 3 m od granic sąsiednich działek.

Na kwietniowym posiedzeniu radni gminni pochylili się też m.in. nad petycją mieszkańca Strzelec-Kolonii, który zawnioskował o natychmiastowe utwardzenie drogi gminnej w Strzelcach i usunięcie stojącej w pasie drogowym ambony myśliwskiej. Członkowie komisji skarg, wniosków i petycji wybrali się na przejażdżkę po owej drodze i uznali, że nie wymaga ona pilnego remontu, a jedynie uzupełnia ubytków w niektórych miejscach, na co gmina powinna zabezpieczyć 15 tys. zł w tegorocznym budżecie.

O kompleksowej modernizacji samorząd, zdaniem gminnej komisji, powinien pomyśleć przy planowaniu budżetu w przyszłych latach. W kwestii ambony radni zgodzili się, że należy wystąpić do Koła Łowieckiego „Pogoń” Warszawa o rychłe usunięcie jej z pasa drogi gminnej. Petycję mieszkańca jednogłośnie uznano zatem za częściowo zasadną. (pc)