Miała nagrodę, dostała kolejną

W gronie nagrodzonych przez prezydent Agatę Fisz osób z okazji Dnia Edukacji Narodowej znalazła się również Edyta Chudoba, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych i Mundurowych. I fakt ten nie umknął uwadze jednemu z nauczycieli, który uważa, że skoro Chudoba dostała nagrodę prezydenta kilka lat temu, to w tym roku powinien otrzymać ją dyrektor innej placówki…

Jak co roku, również i w tym, nagrody prezydenta Chełma z okazji Dnia Edukacji Narodowej wzbudziły kontrowersje. Tym razem nauczyciel jednej z chełmskich szkół zastanawia się, dlaczego wśród wyróżnionych znalazła się Edyta Chudoba (nagroda 3 tysiące złotych), dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych i Mundurowych, skoro kilka lat temu została już nagrodzona przez Agatę Fisz. – Wcale nie twierdzę, że pani Chudoba źle wypełnia swoje obowiązki, ale czy nie ma w Chełmie innych dobrze pracujących dyrektorów? Ciągle nagradzane są te same osoby. Wielu mocno zaangażowanych w pracę nauczycieli, od lat jest pomijanych przy nagrodach – oburza się pedagog.
Augustyn Okoński, dyrektor Wydziału Oświaty w chełmskim magistracie, przyznaje, że prezydent co roku stara się wyróżnić co najmniej jednego dyrektora z poszczególnych szczebli kształcenia. – Nie ma tak, że jak ktoś dostał nagrodę rok, dwa czy pięć lat temu, to w kolejnych latach nie może być brany pod uwagę przy wyróżnieniach – wyjaśnia Okoński. – Jeśli dyrektor danej placówki jest aktywny, robi dużo więcej niż określa zakres jego obowiązków, to dlaczego takiej osoby nie możemy wyróżnić częściej? Nie rozdajemy nagród. Przyznajemy je za więcej niż nawet solidną pracę. To, że ktoś pełni funkcję dyrektora, nie oznacza, że z tego powodu od razu należy mu się wyróżnienie od prezydenta miasta. Na nie trzeba naprawdę zasłużyć ciężką pracą. Musimy widzieć jej efekty.
Sprawdziliśmy. Dyrektor Edyta Chudoba, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, rzeczywiście po raz drugi dostała nagrodę prezydenta miasta. Pierwszą otrzymała w… 2008 r., czyli 9 lat temu. Zresztą wszystkie nagrodzone w tym roku dyrektorki wcześniej były już wyróżnione przez prezydent Agatę Fisz. Danuta Zagórska z PM nr 13 nagrodę dostała w 2007 roku, natomiast Jadwiga Guzowska z PM nr 15 i Iwona Ceret z SP nr 11 – w 2009 roku.
– Przyznając nagrodę Edycie Chudobie wzięliśmy pod uwagę wiele czynników – wyjaśnia dyrektor Okoński. – Pani dyrektor jest aktywna, opiekuje się Młodzieżową Radą Miasta i robi to z dużym zaangażowaniem, w szkole powstają nowe kierunki kształcenia, a nabór do klas pierwszych każdego roku jest lepszy od oczekiwań. Bez cienia wątpliwości na nagrodę w pełni zasłużyła.
W 2013 roku Edyta Chudoba otrzymała też Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej. (ps)