Miasto chwali się inwestycjami

W latach 2014-2018 nakłady finansowe na budowy i remonty dróg wyniosły w Krasnymstawie 9,2 mln zł, z czego 2,9 mln zł stanowiły dotacje ze źródeł zewnętrznych – chwali się urząd miasta Krasnystaw. – Staramy się, aby zadania były w jak największym stopniu dofinansowywane – podkreśla Agnieszka Sadowska, specjalistka ds. promocji w urzędzie miasta Krasnystaw.

Miasto nie skupia się wyłącznie na własnych inwestycjach, ale i tych realizowanych przez powiat krasnostawski. – Z uwagi na fakt, że część ulic w Krasnymstawie podlega jurysdykcji powiatu staramy się częściowo pokrywać koszty ich remontów, aby zapewnić mieszkańcom jak najlepsze warunki do życia – podkreśla Sadowska. W latach 2014-2017 kwota dofinansowania ze środków miasta na modernizację dróg powiatowych wyniosła 3,5 mln zł. – Obecny rok budżetowy bez wątpienia uznać można za przełomowy pod kątem ilości planowanych inwestycji. Prace budowlane realizowane są bardzo sprawnie.

Oprócz oddania do użytku kanalizacji przy ul. Stokowej miasto może pochwalić się m.in. wykonaniem nakładki asfaltowej na ul. Jana Czuby w Krasnymstawie oraz placu zabaw na Osiedlu Rońsko, który czeka na oficjalne otwarcie – dodaje. Poniżej przedstawiamy listę inwestycji drogowych, które zostaną zrealizowane do końca 2018 r.: „Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Jana Czuby w Krasnymstawie” w ramach budżetu obywatelskiego (roboty zakończone i odebrane 30 maja), „Budowa ul. Czechowicza w Krasnymstawie” (w trakcie realizacji, termin zakończenia wyznaczono na 10 lipca), „Przebudowa ul. Konopnickiej w Krasnymstawie” (obejmuje odcinek o długości 196 m, termin zakończenia – 27 lipca), „Przebudowa ulicy Torowej na odcinku od ul. Gospodarczej do granic miasta” (na odcinku 930 m, umowny termin zakończenia robót: 31 lipca), „Przebudowa ul. Szymonowicza w Krasnymstawie” (od strony ul. Tokarzewskiego w kierunku ul. Bojarczuka, planowany okres realizacji robót: od 1 sierpnia do 10 października).

– Ponadto trwają prace projektowe związane z opracowaniem dokumentacji technicznych na budowę drogi łączącej ul. Gospodarczą z drogą wojewódzką nr 842, czyli ul. Rejowiecką oraz przebudową ul. Pszczelej i Błonie – zapowiada Sadowska.(kg)