Miasto naprawi?

Rozgoryczeni pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Chełmie dwa dni przed Wigilią zjawili się w ratuszu, aby rozmawiać z urzędnikami o swoich zaległych wypłatach. Miasto zapowiada plan naprawczy spółki.

O problemach z wypłatami na czas wynagrodzeń w Miejskim Przedsiębiorstwie Robót Drogowych w Chełmie jako pierwsi informowaliśmy we wrześniu ub.r. Zdesperowani pracownicy poprosili w redakcji o interwencję w tej sprawie. W kolejnych dwóch miesiącach sytuacja powtarzała się, a poproszeni o wyjaśnienia urzędnicy po konsultacjach z prezesem MPRD tłumaczyli się trwającą restrukturyzacją firmy. Zapewniali, że wszystko odbywa się za akceptacją związków zawodowych, a wynagrodzenia – choć z opóźnieniem – wypłacane są z rekompensatami.

Ale rozgoryczeni pracownicy, od których otrzymywaliśmy sygnały w tej sprawie, mówili, że trudno o wyrozumiałość, gdy rachunki trzeba zapłacić na czas i zaplanować wydatki świąteczne. W końcu, na dwa dni przed Wigilią pracownicy MPRD zjawili się w chełmskim ratuszu, aby rozmawiać z urzędnikami o trudnej sytuacji – swojej i miejskiej spółki. 22 grudnia ub.r. spotkała się z nimi m.in. Dorota Cieślik, wiceprezydent Chełma, a dzień później – Jakub Banaszek, prezydent Chełma. Najważniejsze ustalania były takie, że pracownicy otrzymają zaległe wynagrodzenia przed świętami, a miasto wkrótce przedstawi kompleksowy plan naprawczy spółki.

Potrzeba planu naprawczego

W oficjalnym komunikacie chełmscy urzędnicy przyznali, że w ostatnim czasie MPRD nie posiadało wystarczających środków finansowych na wypłatę zaległych wynagrodzeń (pracownicy spółki powinni otrzymywać wypłaty do 10. dnia miesiąca). Poinformowali, że w zakresie zadań realizowanych przez spółkę znajdują się również prace zlecone przez miasto, których łączna kwota opiewa na około 600 tysięcy złotych. Z kolei kwota, która potrzebna jest na wypłatę zaległych wynagrodzeń, wynosi 270 tysięcy złotych, a zrealizowane dotychczas przez spółkę zadania na rzecz miasta opiewają na 110 tysięcy złotych.

Miasto poinformowało też, że wypłaciło spółce te 110 tysięcy złotych, ale nie może wypłacić pozostałych około 490 tysięcy złotych, ponieważ zlecone zadania nadal pozostają niezrealizowane, a taka wypłata byłaby niezgodna z przedmiotem zawartych umów i de facto bezpodstawna z prawnego punktu widzenia. Brakujące do uregulowania zaległych wypłat 160 tysięcy złotych zostało jednak zabezpieczone na podstawie dodatkowych umów (co miało zapewnić wypłaty wynagrodzeń przed świętami).

Według urzędników MPRD nie zostało w porę doinwestowane, latami nie wzmacniało i nie rozwijało swojej bazy sprzętowej oraz technicznej, przez co jego konkurencyjność na rynku, z roku na rok, „dramatycznie spadała”. Przypomniano, że 2018 r. przedsiębiorstwo zakończyło ze stratą 1 037 771 mln zł, a za trzeci kwartał 2021 r. strata wyniosła 940 tysięcy złotych: „Oznacza to, że pomimo trudnej sytuacji spółka niwelowała stratę. Nie było jednak innej możliwości niż zainicjowanie układu restrukturyzacyjnego, na mocy którego spółka spłaca zadłużenie.

Pracownicy od samego początku wiedzieli o całej sytuacji, a związki zawodowe, w imieniu załogi, podpisywały z zarządem stosowne porozumienia dotyczące opóźnień w wypłatach. Problemem spółki, wynikającym ze wspomnianych wyżej problemów (brak odpowiedniego sprzętu itd.), jest to, iż nie może „przeżyć” przy mniejszym udziale zleceń od miasta. Spółka nie jest konkurencyjna i pozyskuje śladową liczbę zleceń zewnętrznych. Miasto, pomimo tego, iż w każdej możliwej sytuacji zleca MPRD dodatkowe prace, nie może jednak generować zleceń „sztucznie”.

Dokapitalizowanie spółki, ze względu na jej sytuację, również nie jest właściwym rozwiązaniem. Skończyłoby to się nieefektywnym, a wręcz niegospodarnym wydatkowaniem środków publicznych, ponieważ zapóźnienia, które wpływają na złą kondycję przedsiębiorstwa, nie są – przy obecnych realiach rynkowych – do nadrobienia. Sytuacja MPRD jest trudna, jednak władze miasta doceniają kompetencje pracowników spółki i już podjęły działania zmierzające do rozwiązania ich problemów. W najbliższym czasie miasto przedstawi kompleksowy plan naprawczy, o czym będziemy informować w stosownych komunikatach”. (mo)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here