Miasto pomoże Caritas

Do Caritas prowadzi droga z połamanych, betonowych płyt

Jest szansa, że na drodze dojazdowej do siedziby Caritas, od strony al. Unii Lubelskiej, zostanie położony dywanik bitumiczny. Obecnie stan nawierzchni pozostawia wiele do życzenia.


– Złożymy wniosek o wprowadzenie tego zadania do budżetu i po zabezpieczeniu niezbędnych środków finansowych na ten cel zostaną podjęte działania zmierzające do realizacji przedsięwzięcia. Aktualnie w budżecie miasta nie przewidziano takiego zadania – poinformował Mariusz Banach, zastępca prezydenta Lublina, odpowiadając na interpelację Leszka Daniewskiego z klubu radnych Krzysztofa Żuka.

Po wstępnej wycenie koszt wykonania robót szacuje się na około 100 tysięcy złotych.

Radny Daniewski, wiceprzewodniczący rady miasta, prosił też o oczyszczenie chodnika biegnącego wzdłuż dojazdu oraz o podcięcie zwisających nad nim gałęzi. Prawdopodobnie ta prośba zostanie zrealizowana jako pierwsza. – Zostanie zlecone działanie w celu usunięcia wszystkich gałęzi kolidujących z dojazdem drzew rosnących na terenach administrowanych przez miasto. W przypadku drzew i krzewów rosnących na terenach należących do osób fizycznych, zostaną skierowane do nich stosowne pisma informujące o konieczności wykonania tych prac – zapowiedział M. Banach.

Radny Daniewski ocenił, że „obecnie dojazd do Caritasu jest nie tylko trudny, ale i niebezpieczny”. – Istniejący dojazd wykonany jest ze starych i zniszczonych płyt betonowych. Nawierzchnia jest w bardzo złym stanie technicznym – zauważył w swojej interpelacji.

Radny ocenił, że „wykonanie nawierzchni bitumicznej, zapewniającej dogodny dojazd do placówki, będzie naszym wyrazem uznania i wdzięczności za dar serca, który na co dzień doznają najbardziej potrzebujący mieszkańcy Lublina”. – Długo można by przytaczać przykłady działań charytatywnych dla mieszkańców Lublina i województwa. Wszystko to świadczy o tym, jak ważną, a wręcz niezbędną placówką na mapie naszego miasta jest Caritas Archidiecezji Lubelskiej – pisał L. Daniewski.

Z pomocy Caritas Archidiecezji Lubelskiej korzystają m.in. osoby ubogie i bezdomne. Caritas wydaje posiłki w „Anielskiej Przystani”, dofinansowuje operacje czy prowadzi program stypendialny „Skrzydła”. W 2018 roku Caritas przeznaczyła około 55 tysięcy złotych na posiłki dla dzieci z ubogich rodzin. Z jej funduszy udało się sfinansować wakacje dla 430 dzieci z Polski, Ukrainy i Białorusi. Caritas prowadzi też dzienne ośrodki dla osób bezdomnych, hospicjum i centrum charytatywne w Krasnymstawie. R