Miasto siedmiu kapitałów

Dobry stan środowiska naturalnego czy aktywność obywatelska to niektóre atuty Lublina wyróżnione w przygotowanej przez jedną z firm doradczych analizie „Raport o polskich metropoliach”. Czeka nas jednak sporo pracy.


Lublin jest jedynym miastem, które konsekwentnie zwiększa średnią wartość tzw. 7 kapitałów w każdej kolejnej edycji raportu. – Najsilniejszymi stronami Lublina są „Kapitał Jakości Życia” oraz „Kapitał Instytucjonalno-Demokratyczny”. Na wysoką ocenę składają się m.in. bardzo dobry stan środowiska naturalnego, poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców oraz aktywność obywatelska – czytamy w przygotowanym przez firmę PwC omówieniu.

Eksperci zwracają też uwagę, że atutem Lublina jest duża liczba studentów wybierających kierunki ścisłe. Nasze miasto znajduje się w czołówce polskich metropolii pod względem wykorzystania funduszy europejskich. Może się też pochwalić dużymi wydatkami na inwestycję oraz na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego,

Które dziedziny musimy wzmocnić? – Istotnym wyzwaniem dla miasta pozostaje zmniejszenie stopy bezrobocia, zwłaszcza wśród młodych. Kluczowe jest tworzenie nowych miejsc pracy, szczególnie z uwzględnieniem branży IT – uważają autorzy.

Zwracają też uwagę, że „ważnym elementem w rozwoju miasta powinna być cyfryzacja w obszarze funkcjonowania urzędów miejskich, a także wzmocnienie kontaktu władz miasta i obszaru metropolitalnego z jego mieszkańcami poprzez wykorzystanie w komunikacji kanałów elektronicznych”.

Opracował GR

W 12 miastach objętych analizą PwC (Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk, Katowice, Poznań, Bydgoszcz, Szczecin, Lublin, Białystok, Rzeszów i Łódź) mieszka 6,7 mln osób, czyli 18% całej ludności kraju, wytwarzając 32% całkowitego PKB. Z kolei biorąc pod uwagę obszary metropolitalne ukształtowane wokół tych miast, mieszka w nich aż 16,1 mln osób, czyli 42% całej ludności, wytwarzając aż 55% całkowitego PKB Polski. Dodatkowo, jak podkreślają autorzy opracowania, w analizowanych obszarach metropolitalnych zlokalizowane jest 76% wszystkich polskich firm informatycznych i zdecydowana większość firm z obszaru innowacji i nowych technologii.