Miasto szuka działek

Burmistrz Robert Kościuk planuje kupić kolejne działki pod zabudowę wielorodzinną w rejonie ul. Granicznej. W lipcu br. miasto zakupiło już jedną nieruchomość od prywatnego właściciela, a od miesięcy negocjuje z władzami powiatu cenę za działkę o pow. 1,54 ha.

Brak porozumienia z władzami powiatu krasnostawskiego w sprawie ceny za półtorahektarową działkę przy ul. Granicznej spowodował, że miasto szuka innych nieruchomości w tamtym rejonie, by kupić teren pod budowę bloków w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej SIM – Lubelskie. W lipcu br. burmistrz Robert Kościuk podpisał akt notarialny na kupno ponad 62-arowej działki za 260 000 zł, sąsiadującej z nieruchomością należącą cały czas do powiatu.

Samorząd za metr kwadratowy zapłacił 41,70 zł. Burmistrzowi zależy, by miasto wybudowało 140 mieszkań, czyli tyle, ile zadeklarował, gdy Krasnystaw przystępował do SIM Lubelskie. Na działce przy ul. Granicznej, o pow. 1,54 ha, którą zaoferowało starostwo, miasto może wybudować maksymalnie 80 mieszkań.

Blisko rok temu Robert Kościuk złożył powiatowi krasnostawskiego ofertę kupna ponad 2 ha gruntów na chmielniku, ale najpierw zarząd, a później rada propozycję włodarza miasta odrzuciły. Władze miasta szukają zatem dodatkowych terenów, sąsiadujących z zakupioną przez nich w lipcu br. nieruchomością, by zrealizować założony cel, jakim jest budowa 140 mieszkań. Krzysztof Sugalski, zastępca burmistrza Krasnegostawu przyznał, że miasto prowadzi rozeznanie rynku w tym zakresie, jednak na chwilę obecną nie podjęte zostały żadne decyzje w sprawie zakupu. (s)