Miasto z nowym skarbnikiem, gmina z wicewójtem

Miasto Rejowiec Fabryczny ma nowego skarbnika – Sławomira Kowalskiego. Z kolei w gminie Rejowiec Fabryczny od 1 sierpnia utworzono stanowisko zastępcy wójta. Będzie nim Anita Świąder.

Uchwała w sprawie powołanie nowego skarbnika została podjęta na sesji Rady Miasta, która odbyła się w ubiegły czwartek, 27 lipca. Przed jej przyjęciem radni odwołali Arkadiusza Zembrzyckiego, dotychczasowego skarbnika , który objął stanowisko w 2018 r.

– Sprawujący dotychczas funkcję Arkadiusz Zembrzycki, wobec swoich nowych planów, poprosił o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Burmistrz pozytywnie rozpatrzył prośbę dotychczasowego skarbnika, dziękując mu za prawie 5 lat pracy – wyjaśnia Urząd Miasta.

Nowym skarbnikiem został Sławomir Kowalski. Nie będzie to dla niego nowa funkcja, ponieważ pełnił ją już przed pięcioma laty.

Z kolei radni gminy Rejowiec Fabryczny na ostatniej sesji dowiedzieli się, że w wójt Zdzisław Krupa będzie miał zastępcę. Od 1 sierpnia na to stanowisko powołał Anitę Świąder, która kierowała w urzędzie referatem gospodarki i ochrony środowiska. Ma zastępować wójta w czasie jego nieobecności. (w)

News will be here