Międzyprzedszkolne recytacje

„Kocham Cię Polsko” to hasło VII Międzyprzedszkolnych Prezentacji Recytatorskich, zorganizowanych przez Przedszkole Miejskie nr 2 we Włodawie.

Celem konkursu było kultywowanie postaw patriotycznych, zapoznanie dzieci z poezją zawierającą treści patriotyczne na poziomie edukacji przedszkolnej, wspieranie aktywności twórczej dzieci oraz rozwijanie ich zdolności. Za udział w prezentacjach wszystkie maluchy otrzymały dyplomy, książeczki i czerwone balony. Recytacje oceniało jury w składzie: Teresa Ciodyk, Małgorzata Topolska i Joanna Orzeszko. Za przebieg konkursu odpowiadała Bogusława Górska. (a)