I miejsce dla turystyki UMCS

W dorocznym ogólnopolskim rankingu prowadzonym przez czasopismo branżowe „Wiadomości Turystyczne” w roku 2016 kierunek turystyka i rekreacja na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS otrzymał najwyższą liczbę punktów.
Kierunek zdobył najwyższe noty w kategorii oferty obejmującej obydwa profile kształcenia, czyli ogólnoakademickim oraz praktycznym. Bardzo wysoko oceniony został zestaw proponowanych specjalności na obydwu stopniach kształcenia i praktyczny sposób realizacji zajęć. Doceniono także aktywność naukową lubelskiej jednostki oraz uczestnictwo pracowników i studentów w konferencjach, jak również pracę koła naukowego Globtroter. O najwyższym miejscu w rankingu zadecydowały też warunki studiowania i szeroko zakrojona współpraca międzynarodowa w zakresie praktyk zawodowych i wymiany studenckiej.
W rankingu taką samą liczbę punktów jak UMCS uzyskała Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Za nimi znalazły się: Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie oraz Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku. MG

News will be here