Miejska sesja interpelacyjna

(28 października) XXIX sesja Rady Miejskiej we Włodawie przejdzie do historii jako „interpelacyjna”. Interpelacji złożono co najmniej 50, z tego połowę jedna radna: Elżbieta Wołoszun. Podjęto kilka uchwal w sprawie sprzedaży i dzierżawy.

Interpelacje, wnioski i zapytania radnych rozpoczęła Renata Kapelko. Pytała o plany inwestycyjne miasta i konieczność przedłużenia ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Suchawskiej. Następnie na kwadrans głos zabrała Elżbieta Wołoszun. Głównym motywem jej licznych interpelacji była sprawa łupka powęglowego, który może być zwieziony do niecki po byłej kopalni piasku. Pytała m.in. o badania wody w tym miejscu, konsultacje z przyrodnikami i mieszkańcami, wyniki badań na błoniach za Włodawką, gdzie łupek leży od 12 lat. Mówiła także o potrzebie oświetlenia ulic Wiejskiej i Koszarowej. Wnioskowała o obniżenie opłaty za wodę, pytała o przyczynę braku złożenia wniosków oświatowych, wspomniała o konieczności likwidacji pomnika ORMO, o potrzebie szatni w WDK czy nielegalnie postawionym garażu za urzędem skarbowym. Na koniec zaapelowała o zwołanie przez burmistrza spotkania w sprawie reformy edukacji.

Radny Erazm Meniów zainteresował się zakorkowaną ul. Słowackiego, brakiem oświetlenia ulic Korolowskiej i Sierpińskiego. Chciał też nadania nazwy ulicy wiodącej do Zakładu Zagospodarowania Odpadów oraz zmiany nazwy ul. H. Sawickiej na „Na Skarpie”. Apelował również o zrobienie porządku z ptakami przy ul. Czerwonego Krzyża i pytał o realizację sztandarowego projektu miasta: rewitalizację oraz budowę promenady. Inni radni poruszyli tematy drogowe, kulturalne i inwestycyjne.
Radni podjęli też kilka uchwał, m.in. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz MPGK, na zbycie nieruchomości i sprzedaż w drodze przetargowej i bezprzetargowej nieruchomości gruntowej i zmian w budżecie miasta.
Na koniec radni zapoznali się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016.
Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych udzielał głównie burmistrz Wiesław Muszyński. Odnośnie sprawy łupka radna Wołoszun otrzyma odpowiedź na piśmie. (gd)