Miejska spółka zbuduje kolejne mieszkania

Już niedługo rozpocząć się może budowa kolejnego budynku wielorodzinnego przy ul. Synów Pułku w Chełmie. Miejska spółka – Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – czeka na dokumentację techniczną i decyzję o pozwoleniu na budowę.

Należące do miasta Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. powstało w 1999 roku. Powołało ją do życia miasto, a pierwszym prezesem i założycielem była obecna prezydent Chełma Agata Fisz.
– Z tego powodu wciąż czuję się sentymentalnie związana ze spółką, choć dzisiaj związek ten polega już na nadzorze właścicielskim prezydenta. Powoływaliśmy tę spółkę z uwagi na potrzebę budowy mieszkań i jest bardzo ważne, aby kontynuować tego typu inwestycje – mówi Agata Fisz – Zasady TBS-ów pozwalają pozyskać mieszkania osobom, które często nie uzyskałyby kredytu mieszkaniowego w warunkach rynkowych. Stąd nadal jest spore zainteresowanie tego typu budownictwem.
Słowa prezydent potwierdza prezes spółki, do której wpłynęło już kilkadziesiąt wniosków na mieszkania w nowo projektowanym bloku.
– Na razie przyjmujemy wszystkie wnioski, a termin ich składania wyznaczyliśmy na koniec stycznia br. Po tym terminie odbędzie się weryfikacja złożonych wniosków – mówi Bogdan Drygasiewicz, prezes Chełmskiego TBS Sp. z o.o.
Nowy blok z 28 mieszkaniami ma powstać w rejonie, gdzie miejska spółka wybudowała w ostatnich latach już cztery podobne budynki. W bloku znajdą się mieszkania w różnym metrażu, od 40 do około 60 mkw.
– Zgodnie z zawartą umową pozwolenie na budowę powinnyśmy uzyskać do połowy lutego. Następnie, po zakończeniu innych niezbędnych procedur, przystąpimy do wyłonienia wykonawcy i rozpoczęcia budowy. Dołożymy wszelkich starań, aby nastąpiło to jak najszybciej – dodaje prezes miejskiej spółki.
Przygotowania do budowy ósmego już budynku Chełmskiego TBS-u, a piątego w rejonie ul. Synów Pułku nie oznaczają końca tego typu inwestycji. W planach spółki jest realizacja następnych budynków wielorodzinnych, a terminy ich budowy zależeć będą od liczby chętnych.
Również samo miasto czyni przygotowania do budowy nowych mieszkań. Dla rejonu os. Zachód trwają prace związane ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, które umożliwić mają wyznaczenie nowych terenów pod budownictwo wielorodzinne. Jedną z branych przez władze miasta możliwości jest realizacja nowych mieszkań w ramach Programu „Mieszkanie Plus”.
– Wystąpiliśmy już do Banku Gospodarstwa Krajowego Nieruchomości w tej sprawie. Chciałabym, aby budowa nowych mieszkań rozpoczęła się najszybciej jak to możliwe, choć oczywiście w pierwszej kolejności musimy zaczekać na uchwałę zmieniającą plan zagospodarowania. Dlatego jeszcze za wcześnie, aby podawać konkretne terminy – mówi prezydent Chełma.
W ramach nowego planu zagospodarowania przestrzennego wyznaczone mają zostać tereny, na których powstać będzie mogło nawet kilka nowych budynków wielorodzinnych. Nowy plan stanie pod obrady rady miasta najprawdopodobniej w okolicach połowy tego roku. (s)