Miejskim rowerem przez Chełm

Kto wie, być może już w przyszłym roku mieszkańcy Chełma będą mogli skorzystać z miejskiej sieci rowerów. Miasto szykuje specyfikację przetargową, by wyłonić projektanta. Pieniądze na inwestycje samorząd zdobył z RPO.

– Sukcesywnie przystępujemy do realizacji inwestycji, o których współfinansowanie staraliśmy się z funduszy unijnych – wyjaśnia Agata Fisz, prezydent Chełma. – Część z nich to tzw. Strategiczne Inwestycje Terytorialne wchodzące w skład zadań mogących otrzymać dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Łączna wartość chełmskich SIT-ów jest szacowana na około 60 mln zł. Z tych pieniędzy miasto zamierza zrealizować szereg inwestycji. Jedną z nich jest chociażby modernizacja amfiteatru w Kumowej Dolinie, nad którą pracuje już wyłonione w przetargu warszawskie biuro projektowe. Teraz urzędnicy szykują się do rozpoczęcia prac nad kolejnym przedsięwzięciem – chełmskim rowerem miejskim.
– Nasz projekt przewiduje na początek budowę 17 stacji, z czego 14 znajdzie się bezpośrednio w mieście, a 3 na przedmieściach – tłumaczy Fisz. – Jednocześnie będą powstawać nowe ścieżki rowerowe, część także w ramach tego projektu.
Obecnie urzędnicy chełmskiego magistratu przygotowują specyfikację przetargową, by w pierwszej kolejności wyłonić projektanta, który opracuje niezbędną do budowy stacji dokumentację techniczną. Choć nie ma jeszcze sprecyzowanej listy lokalizacji stacji, pewne jest, iż miejscy urzędnicy chcą je rozmieścić w różnych częściach miasta.
– Przede wszystkim pod uwagę bierzemy miejsca o największym natężeniu ruchu, czy też lokalizacje umożliwiające skomunikowanie różnych części miasta, w tym rejony dworców, śródmieścia oraz punktów umożliwiających dostępność dla różnych osiedli. Są też ograniczenia, gdyż w miejscach stacji rowerowych musi być dostęp do sieci elektrycznej oraz wystarczająca powierzchnia terenu należącego do miasta. Tam gdzie będzie to możliwe, stacje powinny być również objęte miejskim monitoringiem – mówi Marcin Grel, zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą.
Po opracowaniu dokumentacji projektowej miasto rozpocznie procedury związane z wyłonieniem wykonawcy. Dopiero wówczas wiadomo będzie, jakiej marki rowery stworzą miejską sieć, czy też kto zostanie jej operatorem. Pewne jest natomiast, iż oprócz systemu roweru miejskiego będą budowane nowe ścieżki rowerowe. Oprócz tych związanych z przebudową i modernizacją ulic, nowe ścieżki powstaną również w ramach projektu obejmującego miejski rower – m.in. wzdłuż ul. Hrubieszowskiej – w kierunku wschodnim, oraz w okolicach miasta, na terenach leżących w sąsiednich gminach.
Częścią projektu są również planowane prace związane z modernizacją placu dworcowego przy ul. Kolejowej i parkingu przy Parku Miejskim, w okolicy wjazdu na teren bulwaru spacerowo-rowerowego nad Uherką. Najprawdopodobniej w ich rejonie także pojawią się stacje roweru miejskiego. Budowa jest planowana na przyszły rok. (ptr)