Miesiąc różańca

Wyjątkowy ogród W Lublinie przy kościele św. Rodziny na Czubach znajduje się wyjątkowy Ogród Różańcowy. W krytych gontem kapliczkach znajduje się ponad 80 drewnianych figur, wykonanych przez lubelską rzeźbiarkę Teodorę Pikułę. Naturalnej wielkości postacie z Ewangelii, rzeźbione w lipie, a nawet w drzewie dębu i akacji, są bardzo ekspresyjne i działają na wyobraźnię. Ogród, ofiarowany św. Janowi Pawłowi II, został poświęcony w czerwcu 2006 r.

7 października Kościół obchodził święto Matki Bożej Różańcowej. W tym miesiącu we wszystkich parafiach odprawiane są nabożeństwa różańcowe, zwykle przed wieczorną mszą św. Przy wielu kościołach działają grupy modlitewne związane z różańcem.
Odpust w lubelskim kościele pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej przy ul. Bursztynowej 20 poprzedziły rekolekcje, które prowadził dla parafian franciszkanin o. Sławomir Zieliński. Sumie odpustowej przewodniczył metropolita częstochowski abp Wacław Depo. W odróżnieniu od innych tytułów i wezwań maryjnych tytuł Matki Bożej Różańcowej nie jest związany z określonym zjawiskiem, figurą, sanktuarium czy kościołem, ale z modlitwą i nabożeństwem różańcowym. Cały październik to miesiąc tej wyjątkowej, kontemplacyjnej modlitwy, która otwiera perspektywę głębi duchowej i daje szansę spojrzenia na swoje życie poprzez rozważanie Ewangelii, pisanej w różańcowych tajemnicach. Przypomina i poddaje naszemu rozważaniu najważniejsze wydarzenia z życia Pana Jezusa i Jego Matki. Wydarzenia te podzielone są na części. Modlitwa ma charakter maryjno-chrystologiczny.

Psałterz Marii

Różaniec kultywowany jest w Kościele od średniowiecza, chociaż jego korzeni można szukać jeszcze wcześniej. Pierwotnie nazywany był Psałterzem Najświętszej Maryi Panny: 150 psalmów i 150 „Zdrowaś Maryjo”. Dominikanin, błogosławiony Alain de la Roche, w XV w. rozpropagował teorię, że św. Dominik Guzman, założyciel dominikanów, żyjący w latach 1172-1221, w objawieniu, jakiego doświadczył, otrzymał od Matki Bożej różaniec. Gdy w XII w. herezja albigensów zaczęła się rozszerzać i zagrażać chrześcijaństwu, św. Dominik zaczął intensywnie głosić modlitwę różańcową. Odniosło to nader pozytywny skutek. Bractwo Psałterza Błogosławionej Dziewicy rozprzestrzeniło kult modlitwy różańcowej na całą Europę, proponując rozważanie tajemnic różańcowych w trzech częściach: I. „Wcielenie”, II. „Męka i śmierć Chrystusa” i III. „Chwała Chrystusa i Maryi”.
7 października 1571 pod Lepanto rozegrała się decydująca bitwa morska pomiędzy flotą chrześcijańską a flotą turecką. Don Juan Austriacki swoje zwycięstwo przypisał wstawiennictwu Najświętszej Marii Panny Zwycięskiej, do której zawsze odmawiał różaniec. W kaplicy, wybudowanej ku czci Matki Bożej Różańcowej, znalazł się napis: „Nie odwaga, nie broń, nie dowódcy, ale Maryja Różańcowa dała nam zwycięstwo”.

Oręż modlitwy

W roku 1572 papież Pius V, który w 1566 r. nadał modlitwie „Zdrowaś Maryjo” kształt, w jakiej jest obecnie odmawiana, ustanowił w 1572 r. wspomnienie Matki Bożej Różańcowej jako wotum za odniesione zwycięstwo. W czasie walki z Turkami cały dzień wytrwale odmawiał modlitwę różańcową, wzywając świat do odparcia nawałnicy tureckiej. Sułtan turecki bardziej bał się modlitwy papieża niż galeonów hiszpańskich. Następca Piusa V, Grzegorz XIII, ustanowił dzień pierwszej niedzieli października świętem dla licznych już wówczas bractw różańcowych, nadając mu wezwanie Matki Bożej Różańcowej. Papież Klemens XI, jako dowód wdzięczności za wygraną bitwę pod Belgradem 3 października 1716 r., rozszerzył to święto na cały Kościół, zaś Leon XIII podniósł je do wyższej rangi liturgicznej, a dostrzegając zagrożenie ze strony wolnomyślicieli. 1 września 1883 r. polecił, by we wszystkich parafiach były odprawiane przez cały październik nabożeństwa różańcowe. Dodał też do Litanii Loretańskiej wezwanie: „ Królowo Różańca Świętego, módl się za nami.” Następca Leona XIII, Pius X, reformując kalendarz kościelny, przeniósł to święto na 7 października i tak już zostało.
7 października Kościół czci Matkę Bożą Różańcową. W ikonografii jest ona przedstawiana z Dzieciątkiem Jezus, wręczająca różaniec klęczącemu św. Dominikowi i św. Katarzynie z Sieny. Następca Piusa X, Benedykt XV, nazywał modlitwę różańcową „najbardziej owocnym źródłem łaski” i wzywał do gorącej modlitwy o pokój.
Modlitwa różańcowa nie polega tylko na powtarzaniu określonych modlitw. Modlitwy: „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo” mają być pomocą do rozważania tajemnic Ewangelii i to właśnie medytacja jest istotą modlitwy różańcowej.

Poświęcenie lubelskiej świątyni

W niedzielę, 9 października, został uroczyście poświęcony lubelski kościół pw. Matki Bożej Różańcowej na os. Widok na Czubach. W tym miejscu, w 1987 r. lublinianie witali papieża Jana Pawła II, podczas kolejnej jego pielgrzymki do Polki. W czasie mszy św. o godz. 11 został on uroczyście poświęcony
Akt erekcyjny o powstaniu tej parafii wydał 15 stycznia 1993 r. abp Bolesław Pylak. Do tego czasu funkcjonował tu samodzielny ośrodek duszpasterski. Obowiązki tworzenia parafii powierzono ks. Lechowi Kunie. Zespół sakralny, obejmujący kaplicę wraz z plebanią, został wzniesiony według projektu architekta St. Gromowskiego i T. Jabłońskiego. Kaplicę pobłogosławił 27 maja 1993 r. abp Bolesław Pylak, a w 2001 r. rozpoczęto prace budowlane docelowej przy świątyni według projektu architektów St. Lichoty i A. Suflińskiego. Realizatorem budowy został dotychczasowy proboszcz ks. Józef Dziduch.
Kościół pw. Matki Bożej Różańcowej to nowoczesna świątynia o ciekawej konstrukcji. Znajdują się tu relikwie św. ojca Pio. Od 4 października 2014 r. w świątyni jest sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej. W ostatnim czasie w kościele zostało zainstalowanych 6 witraży, zwanych: „Kwiaty”, symbole cnót św. Józefa.
Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej prowadzi szeroką działalność duszpasterską. Działa tu m.in. Koło Żywego Różańca, Akcja Katolicka, Apostolat Bożego Miłosierdzia, Eucharystyczny Ruch Młodych, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Legion Maryi, Liturgiczna Służba Ołtarza, Neokatechumenat, Oaza Rodzin, Odnowa w Duchu Świętym „Miriam”, Ruch Światło – Życie, schola, chór Cum Sanctis, Zastęp Św. Michała Archanioła, Wspólnoty Modlitewne „Margerytka”, AA Bursztynowa, SOPRA oraz Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR. Jest to jedna z większych lubelskich parafii – liczy obecnie 15 579 wiernych. 16 października b.r. w kościele p w. Matki Bożej Różańcowej rozpoczął się V Lubelski Festiwal Chórów Parafialnych.
Elżbieta Kasprzycka