Mieszkańcy Kościuszki chcą łącznika

Część radnych miasta Krasnystaw chce usunięcia z budżetu na ten rok inwestycji polegającej na budowie łącznika między ulicami Kościuszki i Poniatowskiego. Mieszkańcy apelują by z prac nie rezygnować.

Ok. 300 mieszkańców ul. Kościuszki podpisało się pod petycją do Janusza Rzepki, przewodniczącego rady miasta Krasnystaw, z prośbą o jak najszybsze wyłonienie wykonawcy i rozpoczęcie inwestycji polegającej na budowie łącznika między ul. Kościuszki, a ul. Poniatowskiego. – Ten układ komunikacyjny dla mieszkańców ul. Kościuszki stanowić będzie doskonałe połączenie z obiektami użyteczności publicznej takimi jak żłobek, przedszkole, szkoła, kościół, cmentarz parafialny itp. Wybudowana droga umożliwi lepszą komunikację mieszkańcom Osiedla Jagiellońskie, Lubelskie, Chmielna ze wschodnią częścią miasta oraz terenami rekreacyjnymi, takimi jak Błonia na rzeką Wieprz, Las Borek – czytamy w liście.

Mieszkańcy Kościuszki przekonują, że budowa łącznika umożliwi rozwój gospodarczy i społeczny tej części miasta. – Cieszy fakt że, rada miasta i burmistrz Krasnegostawu dostrzegli potrzebę realizacji tej inwestycji, o czym świadczą kilkuletnie przygotowania związane z opracowaniem dokumentacji technicznej, złożeniem wniosku o dofinansowanie do wojewody lubelskiego i zabezpieczenie w budżecie miasta na 2018 r. niezbędnych środków finansowych. Cieszy również wiadomość, że inwestycja znalazła się na liście zadań, które otrzymają dofinansowanie od wojewody w wysokości 50 procent, tj. ok. 1 miliona zł – dodaje.

Tymczasem ku zaskoczeniu mieszkańców Kościuszki 27 kwietnia na kolejnej sesji rady miasta Krasnystaw, na wniosek radnych Porozumienia Ziemi Krasnostawskiej został przegłosowany wniosek, skierowany do burmistrz, w sprawie wykreślenia z budżetu tej inwestycji. – Takie działanie jest dla nas całkowicie niezrozumiałe i z całą pewnością bardzo szkodliwe dla mieszkańców naszego miasta. Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec tak nieodpowiedzialnych postaw radnych, którzy swoim postępowaniem w żaden sposób nie reprezentują potrzeb mieszkańców Krasnegostawu – czytamy w petycji. – Oczekujemy jak najszybszego spotkania radnych i burmistrza z osobami, którym leży na sercu rozwój Krasnegostawu – dodaje.

Proponowane spotkanie ma się odbyć 9 maja o 16.00 w sali sejmikowej urzędu miasta. Do tematu wrócimy. (kg)