Mieszkańcy ul. Kościuszki z kanalizacją

Trwa jedna z największych inwestycji z wykorzystaniem unijnych funduszy w historii Krasnegostawu. Pierwszą zrealizowaną w ramach projektu była rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej na planowanym osiedlu pomiędzy ulicami Polewana, Okrzei i Królowej Jadwigi. Tydzień temu kanalizację uruchomiono na ul. Kościuszki.

W ramach projektu już wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej na ul. Stokowej i łączącymi się z nią ulicami. Pełną parą idą prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Witosa. Prace przebiegają równocześnie w ul. Ułańska, ul. Bławatna, ul. Wiśniowa, ul. Kwiatowa, ul. Gołębia, ul. Polna, ul. Kółkowa, ul. Kickiego, ul. Jabłonkowa, ul. Makowa, ul. Bohaterów Września oraz ul. Wójta Stanisława. Z kolei rok temu rozstrzygnięty został przetarg na wyłonienie wykonawcy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie – zadanie I: ul. Kościuszki.” (ul. Kościuszki do granicy aglomeracji, ul. Łąkowa, ul. Bociania, ul. Polewana). Wygrało go Przedsiębiorstwo Budowlane „Budomont”. Realizacja zadania trwała 12 miesięcy, a wartość brutto wykonanych robót wyniosła prawie 5,5 mln zł.

W ostatni piątek, 5 października, odbyło się uroczyste otwarcie zakończonej właśnie inwestycji, w którym udział wzięli przedstawiciele samorządu miasta i powiatu, poseł Teresa Hałas, wykonawcy robót, inspektorzy nadzoru oraz wielu mieszkańców ul. Kościuszki i okolic. Podczas otwarcia inwestycji poseł Hałas, burmistrz Krasnegostawu Hanna Mazurkiewicz, prezes PGK w Krasnymstawie Andrzej Kmicic, wiceburmistrz Edward Kawęcki, radny Tadeusz Kiciński, członek rady nadzorczej PGK Radosław Rysak oraz radny powiatu Mirosław Księżuk dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi, a cała inwestycja została poświęcona przez księdza proboszcza parafii Matki Bożej Pocieszenia Janusza Gzika.

Prezes PGK Andrzej Kmicic opowiedział o realizacji projektu pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie”, który zapewni budowę sieci kanalizacyjnej dla kluczowych obszarów miejskich. Podkreślił, iż w ramach zakończonej na ul. Kościuszki inwestycji, wykonana została sieć kanalizacji sanitarnej, w systemie grawitacyjnym oraz ciśnieniowym, o łącznej długości ok. 11 km wraz z 6 przepompowniami strefowymi oraz 7 przepompowniami przydomowymi. Liczba mieszkańców, którzy zyskali możliwość podłączenia się do sieci dzięki inwestycji to 1188.

Podczas konferencji omówiono również procedurę podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej. Zaznaczono, iż warunki techniczne prac określa Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krasnymstawie, które udziela również szczegółowych informacji na ten temat. – Budowa nowych sieci ma stworzyć nowoczesny i spójny system odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych a przede wszystkim ma podnieść standard życia mieszkańców, stworzyć większe możliwości rozwoju gospodarczego oraz przyczynić się do poprawy walorów przyrodniczych tych obszarów – mówi Andrzej Kmicic.