Mieszkania chronione czekają na chętnych

W Stryjowie dokonano otwarcia tzw. mieszkań chronionych zorganizowanych w budynku po byłej szkole. – Placówka ta z pewnością zapewni godziwą opiekę oraz warunki zamieszkania osobom, które z różnych przyczyn losowych nie mogą mieszkać samodzielnie lub z rodzinami – mówił podczas uroczystości Jerzy Lewczuk, wójt gminy Izbica.

 

Uroczystości rozpoczęto mszą świętą, którą odprawili księża: Stanisław Wójtowicz – proboszcz parafii pw. Św. Kajetana w Orłowie Murowanym, Jarosław Wójcik – proboszcz parafii pw. Św. Zofii w Tarnogórze oraz Henryk Kozyra – proboszcz parafii pw. Przenajświętszej Krwi Pana Jesusa w Wirkowicach. Po nabożeństwie nastąpiło przecięcie wstęgi przed budynkiem po byłej szkole w Stryjowie, gdzie zlokalizowano mieszkanka chronione. Symbolicznego aktu dokonali: wójt Jerzy Lewczuk, poseł Teresa Hałas, starosta Janusz Szpak oraz wspomniani księża.
– Placówka ta będzie bardzo przydatna i przyjazna zarówno dla mieszkańców gminy Izbica, jak również osób z innych gmin – mówił podczas uroczystości wójt Lewczuk. – Z pewnością zapewni ona godziwą opiekę oraz warunki zamieszkania tym, którzy z przyczyn losowych nie mogą mieszkać samodzielnie lub z rodzinami – dodał.

Lewczuk jest pewien, że pensjonariusze mieszkań chronionych będą tu szczęśliwi i zadowoleni, a „personel dołoży wszelkich starań, aby atmosfera w nich panująca nie różniła się od tej z rodzinnych domów”. W części artystycznej wystąpił zespół „Stryjowianki”. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich ze Stryjowa zapewniły poczęstunek. W uroczystościach wzięła również udział Strażacka Orkiestra Dęta z Tarnogóry.
– W obiekcie powstało dziewięć mieszkań o łącznej powierzchni blisko 700 m kw., zamieszkać tu może 70 osób – informuje Piotr Dudek, sekretarz gminy Izbica. – Prace pochłonęły 1,7 mln zł, z czego 561 tys. zł to wsparcie finansowe Banku Gospodarstwa Krajowego – dodaje. Inwestycja w Stryjowie to dobry przykład dla innych samorządów, które nie mają pomysłu na zagospodarowania budynków po zlikwidowanych szkołach. (kg)