Mieszkanie Plus priorytetem rządu

Zwiększenie dostępności mieszkań na rynku to główne założenie programu Mieszkanie Plus. Za koordynację działań w tym obszarze odpowiada nowo powołana Rada Mieszkalnictwa, na czele której stanął premier Mateusz Morawiecki.


Zadaniem Rady Mieszkalnictwa jest wypracowanie rekomendacji zmian legislacyjnych służących zwiększeniu liczby dostępnych na rynku mieszkań. Kluczowe cele to przyśpieszenie procedur administracyjnych, odblokowanie podaży gruntów pod inwestycje mieszkaniowe oraz racjonalizacja przepisów budowlanych pod kątem obniżenia kosztów realizacji inwestycji.
Niezbędna jest również wspieranie mieszkalnictwa w taki sposób, aby pomoc państwa docierała do osób najbardziej potrzebujących.
– Oczekuję, że poprzez wypracowywanie mechanizmów współpracy organów administracji rządowej oraz podległych im i nadzorowanych przez nie jednostek możliwa będzie szybka realizacja programu Mieszkanie Plus – stwierdził przewodniczący Rady Mieszkalnictwa, premier Mateusz Morawiecki. – Nasz cel jest jasny: zwiększenie liczby dostępnych cenowo mieszkań dla polskich rodzin. Aby go osiągnąć, musimy ograniczyć skomplikowane procedury, które hamują podaż gruntów pod budowę mieszkań i skierować na rynek dodatkowy kapitał. Istotnym wyzwaniem jest również niedostateczne wykorzystanie nowoczesnych technologii na rynku mieszkaniowym oraz możliwy brak wystarczającej liczby pracowników budowlanych przy istotnie zwiększonej produkcji mieszkań.
Trzonem programu pozostaną inwestycje mieszkaniowe realizowane przez BGK Nieruchomości S.A. Spółka ta ma aktualnie w przygotowaniu ponad 25 tysięcy mieszkań, z czego ponad dwa tysiące mieszkań jest już w budowie.
Łączna wartość przygotowywanych inwestycji przekracza 3 mld zł.otych.
Inwestycje są realizowane m.in. w oparciu o projekty modelowego domu wielorodzinnego, nagrodzone w ogólnopolskim konkursie architektoniczno-urbanistycznym.
Obok premiera Morawieckiego w Radzie Mieszkalnictwa zasiadają: Teresa Czerwińska (minister finansów), Piotr Gliński (minister kultury i dziedzictwa narodowego), Krzysztof Jurgiel (minister rolnictwa i rozwoju wsi), Henryk Kowalczyk (minister środowiska), Jerzy Kwieciński (inister inwestycji i rozwoju), Elżbieta Rafalska (minister rodziny, pracy i polityki społecznej), Jolanta Rusiniak (prezes Rządowego Centrum Legislacji) oraz Mirosław Barszcz, (prezes BGK Nieruchomości).