Milion dla filozofów

Katolicki Uniwersytet Lubelski dostał milion złotych na popularyzację dokonań przedstawicieli Lubelskiej Szkoły Filozoficznej.
Środki pochodzą z nowego programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego skierowanego do humanistów. – Otrzymany grant pod tytułem „Lubelska Szkoła Filozoficzna” potwierdza, że w ciągu ostatnich 70 lat na Wydziale Filozofii powstało środowisko filozoficzne, którego dokonania stanowią wartościową część dziedzictwa polskiej myśli filozoficznej – mówi Lidia Jaskuła rzecznik prasowy KUL.

Dofinansowanie umożliwi opracowanie i udostępnienie osiągnięć filozofów takich jak: Stefan Swieżawski, Mieczysław Albert Krąpiec, Zofia Józefa Zdybicka, czy Karol Wojtyła. Efektem projektu ma być cykl dziewięciu książek opublikowanych w Wydawnictwie KUL w ramach serii Filozofia klasyczna na KUL-u. Uczelnia planuje również udostępnić w wersji elektronicznej publikacje i trudno dostępne prace przedstawicieli szkoły filozoficznej oraz opracować materiały znajdujące się nadal w rękopisach. W ramach ministerialnego konkursu „Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku” kolejne cztery miliony trafiły do naukowców z Akademii Ignatianum w Krakowie, Instytutu Badań Literackich PAN, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. (EM.K.)