Milion na kulturę podzielony

Ratusz podzielił pieniądze w ramach miejskiego programu Dzielnice Kultury. O fundusze ubiegało się sto projektów, pozytywnie oceniono 74 z nich. Najwięcej środków ratusz przeznaczy na kulturę w dzielnicach Kalinowszczyzna, Czuby i Czechów. Łącznie na dzielnicowe projekty rozdzielono kwotę 1 000 000 zł.


O dofinansowanie przez miasto projektów kulturalnych dla mieszkańców starały się różnego rodzaju organizacje – fundacje, stowarzyszenia czy parafie. Niektóre projekty są kontynuacją już znanych i lubianych wydarzeń, inne to nowości. I tak najwyżej oceniony został projekt Lubelskiego Stowarzyszenia Fantastyki „Cytadela Syriusza” pt. „Fantastyczne Centrum Kultury przy ulicy Lwowskiej na Kalinowszczyźnie”.

Stowarzyszenie na jego realizację dostało 30 tys. zł i dodatkowo 8 tys. złotych na zajęcia w czasie ferii i 10 tys. złotych na zajęcia wakacyjne. Równie wysoko oceniono projekt „Różny wiek, podobne pasje” Stowarzyszenia Wspierania Kultury Dzielnicy Czechów „Rondo”. 9. edycję tego wydarzenia ratusz dofinansuje kwotą 30 tys. zł.

Niewiele mniej, 28 tys. zł, otrzyma Okręg Lubelski Związku Polskich Artystów Plastyków na projekt „Objazdowa Galeria Sztuki ZPA”, w ramach której w różnych dzielnicach Lublina prezentowane są prace lokalnych artystów.

Środki zostaną też przeznaczone na kulturę w dzielnicach i wspieranie działalności dzielnicowych domów kultury. Stowarzyszenie Wspierania Kultury Dzielnicy „Czechów” może dostanie, (poza 30 tys, zł na projekt „Różny wiek…”), 43 tys. zł na organizację projektów: „Lata na Czechowie” i „Kultura w Miniaturze”.

Na Węglinie Stowarzyszenie Kulturalno-oświatowe Węglin Północny dostanie 5 tysięcy złotych na festyn dzielnicowy „XVIII Dzień Węglina” i 3 tysiące złotych na realizacje przedstawienia teatralnego „Obrazki z życia II Rzeczypospolitej”.

Działające na Czubach Stowarzyszenie Lubelska Inicjatywa, otrzymało 15 tys. złotych na organizację 9. Edycji Festynu Międzynarodowego Dzień Orderu Uśmiechu na Czubach i 6 tys. na V edycję Międzyprzedszkolnego Przeglądu Piosenki Turystycznej. Organizacji „Kultura Czubów” przyznano niemal 1, 5 miliona złotych na osiem projektów. Najwięcej na „Kulturę z Rutą” – 27 tysięcy oraz „Kultura Skarpy” – 27 tysięcy. Po 27 tysięcy złotych trafi też na projekt „Błonie – 100% kultury” i „Kultura dla Łęgów”.

Na Kalinowszczyźnie będzie kontynuowany projekt „Na Słomianym Rynku – Spotkania w Kulturze Słowian” (18 tysięcy zł.). Dodatkowo działające w tej dzielnicy Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe dostało 25 tys. zł na całoroczna działalność DK „Kalinowszczyzna” i po 10 tys. złotych na działalność klubów osiedlowych „Odeon”, „Przyjaźń” i „Źródło”. Środki przyznano też na organizację w nich „Lata w mieście”. W sumie PTM na swoja działalność otrzymało ponad 80 tysięcy na 8 projektów.

Na Bronowicach: Społeczny Komitet Mieszkańców Lublina otrzymał 18 tysięcy złotych na organizację II Ogólnopolskiego Lubelskiego Jarmarku Bronowickiego, który w tym roku połączony będzie z jubileuszem 20-lecia istnienia tego społecznego komitetu.

Tyle samo środków stowarzyszeni dostanie na III Wojewódzką Galę Integracyjno-Patriotyczno-Kulturalną dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ich Rodziców, której tematem ma być 450. rocznica Unii Lubelskiej. Na Bronowicach działa też Stowarzyszenie „Łabędź”, które otrzymało 14 tys. na zajęcia kulturalne w dzielnicy.

Fundacja Nieprzetartego Szlaku postarała się o środki dla dzielnicy Dziesiąta: Artystycznie na Dziesiątej (14 tys. zł) i Zima na Dziesiątej (5 tys.). W Śródmieściu działa Fundacja Sempre a Frente, która zdobyła środki na „Przestrzeń dla kultury na Starym Mieście” (19 tys.), „Lato w mieście” (10 tys.) i „Zimę w mieście (5 tys.). Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja dostanie trzy wypłaty po 18 tysięcy złotych na projekty artystyczne dla młodych, m.in. Akademię Inspiracji (rok temu był to projekt zajęć dla dzieci z dzielnicy Za Cukrownią).

Osobne środki otrzymały lubelskie parafie starające się o dofinansowanie organizowanych przez siebie festynów. I tak Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jakuba Apostoła w Głusku dostała 10 tys. złotych na XI Głuseckie Jakubki, Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Różańcowej z Czubów Południowych – 9 tysięcy na XVII edycję „Parafiady”, Parafia rzymskokatolicka pw. św. Urszuli Ledóchowskiej z Węglina Północnego 10 tys. na Festyn Rodzinny, Parafia Rzymskokatolicka pw. bł. Piotra Jerzego Frassati z dzielnicy Rury 10 tys. na Festyn Rodzinny Frassatiada i 15 tys. złotych na projekt „Wymiary Kultury”. Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny na Bazylinówce za 18 tys. złotych ponownie zorganizuje „Rodzinalia”, a Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Pawła II z Wrotkowa zorganizuje Festyn Rodzinny ze Świętym Janem Pawłem II (dofinansowanie 8 tys. zł).

Pieniądze trafiły też do Kościoła Chrystusowego „Hosanna” z dzielnicy Tatary – jedynej niekatolickiej wspólnoty w tym zestawieniu. Na projekt „Hosannowa Akademia Kreatywności” otrzyma ona od miasta 8 tys. złotych. Kolejnym projektem jest inicjatywa fundacji „Inna Fundacja”, która przypomnieć chce dawnych, żydowskich mieszkańców dzielnicy Głusk w projekcie „Sztetl Głusk” (18 tys. dofinansowania).

Pieniędzy odmówiono m.in. Stowarzyszeniu Terraz Senioras, które przygotowało dwa projekty czy Stowarzyszeniu Zespół Tańca Ludowego „Mały Głusk”. Dofinansowania nie dostało także Stowarzyszenie „Trzy Kropki”, które chciało organizować Tydzień Niepokornych z Rotmistrzem Pileckim czy Fundacji Animatorów i Twórców Kultury „Trach”, która nie dostała ani złotówki na żaden ze głoszonych trzech projektów.

Emilia Kalwińska