Milion złotych na dzielnicową kulturę

Abramowice, Felin, Głusk, Hajdów-Zadębie, Ponikwoda, Sławin, Sławinek, Szerokie, Wrotków, Za Cukrownią, Zemborzyce – w tych częściach miasta ma być w nadchodzącym roku więcej kultury. Ratusz ogłosił konkurs na działania w ramach miejskiego programu Dzielnice Kultury ze szczególnym uwzględnieniem projektów kulturalnych w wymienionych dzielnicach. Na te projekty miasto przeznaczy milion złotych.


Miejski samorząd chce, by przesłane na konkurs projekty wpisywały się w specyfikę dzielnic i były dostępne dla wszystkich jej mieszkańców, w tym także dla osób z niepełnosprawnościami. – Nowe projekty skierowane do mieszkanek i mieszkańców ww. dzielnic, które nie mają charakter cyklicznego, powinny zostać przygotowane po dokonaniu analizy potrzeb społeczności lokalnej w zakresie kultury.

Powinny być realizowane na terenie jednej dzielnicy z uwzględnieniem jej specyfiki. Nie rekomenduje się w tym przypadku przygotowywania projektów o tym samym zakresie działań powielanych w kilku dzielnicach – czytamy w ofercie przetargowej. O miejską dotację na projekty kulturalne mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia kościelne czy kluby sportowe.

Dzielnicowe projekty, które przejdą komisyjne sito i otrzymają dofinansowanie, będą realizowane w poszczególnych dzielnicach od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. Na oferty oraz pomysły na kulturalne działania Wydział Kultury UM czeka do 11 grudnia.

Emilia Kalwińska