Milion złotych za sam projekt

Miasto planuje przebudować Aleję Unii Lubelskiej. Roboty mają też objąć będące w nie najlepszym stanie mosty na Bystrzycy, ale póki co, jest to pieśń przyszłości. Na razie Zarząd Dróg i Mostów rozstrzygnął przetarg na „opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej”. Będzie kosztować prawie milion złotych.


Zwyciężyło konsorcjum, w którego skład wchodzą firmy Urban media Ewa Urban z Warszawy oraz Rem Projekt Marcin Łukasiewicz ze Skierniewic w województwie łódzkim. Zaproponowało ono 914,5 tys. złotych brutto, podczas gdy miasto zamierzało wydać maksymalnie 926 tysięcy złotych. – Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, kryteriów oceny ofert – czytamy w uzasadnieniu decyzji wydanej przez Wydział Zamówień Publicznych ZDiM.

Trzy pozostałe oferty były bowiem znacznie droższe. Niespełna 1,1 mln złotych zaproponowało konsorcjum, w którego skład wchodzą firmy DrogMost Lubelski z Lublina oraz Biuro Inżynieryjne Vbcadprojekt Krzysztof Gnyp z podlubelskiej miejscowości Skrzynice-Kolonia. Ponad 1,1 mln złotych zażyczyła sobie mająca siedzibę w Katowicach spółka Mosty Katowice. Najdroższą ofertę złożyła firma Eco-Investment Poland z Warszawy, która zaproponowała prawie 1,8 mln złotych.

Aleja Unii Lubelskiej ma zostać przebudowana niemal na całej długości. Chodzi o fragment od Ronda Lubelskiego Lipca 80 (koło Gali) do wjazdu do galerii VIVO! LUBLIN, czyli dawnych Tarasów Zamkowych. Roboty mają objąć zarówno „lewą” (zachodnią), jak i „prawą” (wschodnią) jezdnię. Przebudowane mają również zostać będące obecnie w nie najlepszym stanie mosty na Bystrzycy.

Grzegorz Rekiel