Miliony dla Żółkiewki!

Żółkiewka przystąpiła do realizacji projektu rewitalizacji gminy, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość inwestycji to 7,2 mln zł!

4,9 mln zł gmina Żółkiewka otrzyma z Unii Europejskiej, a 585 tys. zł z budżetu państwa. – Realizacja projektu jest następstwem zdiagnozowania potrzeby rewitalizacji obiektów infrastruktury zarówno w aspekcie społecznym, jak i technicznym – mówi Jacek Lis, wójt Żółkiewki. Program realizowany jest na terenie gminy w sołectwach: Żółkiewka oraz Żółkiew Kolonia. – Ma on w znaczący sposób przyczynić się do pomocy w rozwiązaniu problemów społecznych oraz gospodarczych na tych terenach i oddziaływać na całą gminę oraz jej otoczenie – dodaje.

Jak stwierdzono podczas przygotowywania projektu, brak infrastruktury pozwalającej na integrację społeczną, aktywność czy miejsc bezpośrednio związanych z kulturą ma negatywny wpływ na mieszkańców gminy i powoduje problemy na wielu płaszczyznach. Jednym z najpoważniejszych zdiagnozowanych zagrożeń jest wykluczenie społeczne osób zamieszkujących tereny przewidziane w projekcie do rewitalizacji. – Brakuje placówek mających na celu pomoc osobom w tej zagrożonej wykluczeniem społecznym grupie. W związku z tym planujemy stworzenie obiektów umożliwiających rekreację, co przyczyni się do rozwoju infrastruktury oraz, w konsekwencji, doprowadzi do zwiększenia potencjału turystycznego gminy – mówi wójt.

Obecnie na obszarze rewitalizacji funkcjonuje Ośrodek Kultury Samorządowej w Żółkiewce, który ze względu na stan techniczny (m.in. niewystarczająca liczba pomieszczeń, niski standard pomieszczeń, niskie parametry termiczne budynku) i nieodpowiedni zakres oferowanych usług ze względu na braki infrastrukturalne, nie spełnia oczekiwań mieszkańców. – Odpowiednie zagospodarowanie nieużywanych obecnie obiektów rozwiąże ten problem – zauważa Lis.

Projekt zakłada przystosowanie terenów znajdujących się przy zalewie w Żółkiew Kolonii. Obecnie miejsce to nie jest przystosowane do pełnienia funkcji społeczno-rekreacyjnych, brak tu infrastruktury, parkingu czy chodnika. – Po odnowie oraz odpowiednim zagospodarowaniu terenu, będzie on atrakcyjnym obiektem rekreacyjnym pozwalającym mieszkańcom oraz turystom odwiedzającym tereny gminy na wypoczynek i aktywny sposób spędzania wolnego czasu – zapewnia wójt Żółkiewki.

Dzięki realizacji inwestycji ma też poprawić się stan techniczny budynków użyteczności publicznej, sieci dróg i estetyka gminy. Projekt zakłada też wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, co pozwoli wprowadzić nowoczesne i energooszczędne rozwiązania techniczne. – W przyszłości zaowocuje on również pozytywnym wpływem na środowisko regionu poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń atmosferycznych o przynajmniej 10 procent – podsumowuje Jacek Lis. (kg)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here