Miliony na plecaki i książki

Do ubiegłego tygodnia do ZUS wpłynęło 12 tysięcy wniosków o wypłatę „300+” na ponad 17 tysięcy dzieci. Wypłaty dla rodziców z Chełma oraz powiatów chełmskiego, krasnostawskiego i włodawskiego przekroczyły już 3,8 mln zł.


Jak wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który od tego roku zajmuje się obsługą programu „Dobry Start 300+”, z Chełma i powiatu chełmskiego wpłynęło jak dotąd 7,2 tys. wniosków na 10,3 tys. dzieci.

– Zakład zrealizował na tym terenie wypłaty na łączną kwotę 2,3 mln zł. Odpowiednio w powiecie krasnostawskim było to 2,8 tys. wniosków na 4,2 tys. dzieci i zrealizowane wypłaty na 892 tys. zł. A w powiecie włodawskim: 2 tys. wniosków na 2,9 tys. dzieci i zrealizowane wypłaty na 661 tys. zł – wylicza Małgorzata Korba, regionalny rzecznik ZUS w województwie lubelskim.

Świadczenie na dofinansowanie wyprawki szkolnej dziecka przysługuje raz do roku w wysokości 300 zł, bez względu na dochody rodziny. Można je otrzymać na ucznia do ukończenia 20 lat, a jeśli ma on orzeczoną niepełnosprawność – to do ukończenia 24 lat. Od tego roku wnioski przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną (przez bankowość elektroniczną, Platformę Usług Elektronicznych ZUS lub portal Emp@tia) do końca listopada. – Wniosek warto jednak wysłać jeszcze w sierpniu, bo gwarantuje to wypłatę świadczenia najpóźniej do 30 września – dodaje M. Korba. (opr. pc)