Miliony na scalenia

Blisko 40 mln złotych powiat chełmski wyda w ciągu najbliższych kilku lat na scalenia gruntów. Ponad połowa tej kwoty – blisko 21,5 mln zł pójdzie na tzw. prace poscaleniowe, czyli m.in. budowę i remonty dróg.

Powiat chełmski rusza z kolejnymi scaleniami gruntów. Obejmą one miejscowości Białopole, Buśno, Kicin, Strzelce-Kolonia, Zabudnowo, Teremiec, Józefin, Ochoża-Pniaki, część Święcicy, Ludwinów, Nowe Depułtycze i Wojsławice. Łącznie scalenia obejmą 7,5 tys. ha gruntów i 2,5 tys. gospodarstw. Na komasację powiat dostanie prawie 39,5 mln zł. Prace scaleniowie będą kosztować około 18 mln zł. Reszta, czyli około 21,5 mln zł pójdzie na tzw. zagospodarowanie poscaleniowe, czyli budowę i remonty dróg, przepustów, utwardzenie poboczy itp.
– W ramach prac poscaleniowych wybudowanych zostanie 69 km dróg, a 46 km dróg zostanie wyremontowanych. I co najważniejsze wszystko to za środki zewnętrzne – mówi Piotr Deniszczuk, starosta chełmski.

W zależności od potrzeby nowe i wyremontowane drogi będą mieć od 5 do 8 metrów. Większość zostanie utwardzona tłuczniem albo wyłożona płytami, ale na części pojawi się też asfalt. Wyrównane zostaną pobocza, zrobione przepusty, niektóre tereny zostaną poddane rekultywacji, wydzielone zostaną grunty użyteczności publicznej, punkty widokowe i wytyczone ścieżki rowerowe. Scalenia zostaną zakończone w 2019 roku; a do grudnia 2020 roku dobiegną końca prace poscaleniowe. (kw)