Miliony pójdą w rury

Już 99 procent powierzchni naszego miasta pokryte jest siecią wodociągową, a odpowiednio 98 procent zostało skanalizowane. MPWiK planuje dalszą rozbudowę systemu na kwotę ponad 350 milionów złotych. Inwestycje potrwają do 2023 roku.


– Skala tych działań jest imponująca, a MPWiK realizuje inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne z zastosowaniem najnowszych technologii. Jesteśmy tu w czołówce polskich miast – podkreśla Krzysztof Żuk, prezydent Lublina, zaznaczając jednocześnie, że dotychczasowe inwestycje nie wpłynęły na cenę wody i ścieków, które w Lublinie od trzech lat utrzymują się na stałym poziomie.

– Od roku 210 MPWiK zainwestowało w Lublinie blisko pół miliarda złotych w rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – mówi Sławomir Matyjaszczyk, prezes zarządu MPWiK w Lublinie. Największymi inwestycjami była modernizacja oczyszczalni ścieków „Hajdów” na kwotę 122,8 mln zł i przebudowa stacji wodociągowej „Zemborzycka”, która w przyszłości ma stać się głównym miejscem wodociągowym, także dla okolicznych gmin. Najwięcej pieniędzy przeznaczono na inwestycje sieciowe w dzielnicach: Śródmieście – 34, 9 mln zł, Głusk – 32,2 mln zł, Wrotków – 21,8 mln zł, Dziesiąta – 20,3 mln zł i Bronowice – 19, 4 mln zł. Do sieci kanalizacyjnej podłączonych zostało ponad 3,3 tys. nieruchomości, a do sieci wodociągowej ponad 2 tys.

Przebudowa sieci w dzielnicach

W latach 2018-2023 lubelski MPWiK ma w planach budowę i przebudowę ponad 136 km sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na kwotę ponad 350 mln złotych. – Budżet jeszcze nie jest dokładnie określony, ale wkrótce rozpoczniemy szukanie wykonawców – zapewnia Krzysztof Żuk. Prowadzone prace mają być jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców.

– Skupiamy się na dzielnicach położonych dalej od centrum miasta – mówi Sławomir Matyjaszczyk, prezes zarządu MPWiK. W planach spółki, w ramach modernizacji sieci wodociągowej jest budowa pompowni wody „Rudnik” z magistralami w dzielnicy Ponikwoda (koszt to 9,8 mln zł), rozbudowa pompowni „Ruta” na Rurach (2,1 mln zł) czy rozbudowa stacji wodociągowej „Felin” ( 3,9 mln zł) na Felinie. Zadaniem priorytetowym zaplanowanym na lata 2018-2023 ma być przebudowa magistrali wodociągowej w dzielnicy Zemborzyce (12,3 mln zł) i budowa w pompowni „Zemborzycka” Centralnego Systemu Sterowania Produkcją Wody (49,2 mln zł).

W przypadku sieci kanalizacyjnej planowana jest dalsza modernizacja oczyszczalni ścieków „Hajdów” (99,9 mln zł) i budowa tam farmy fotowoltaicznej (8 mln zł). W dzielnicy Zemborzyce w planach jest rozbudowa i modernizacja kolektora T4 i przepompowni ścieków (6,2 mln zł). Rozbudowana ma być także miejska sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Najwięcej rur położonych zostanie na Ponikwodzie –11,06 km rur wodociągowych i 16,27 km kanalizacyjnych, a także w dzielnicy Sławin – łącznie 20,59 km (6,36 km wodociągów i 14,23 kanalizacji) i Zemborzycach – 18,63 km (7,38 sieci wodociągowej i 11,25 sieci kanalizacyjnej). Pomniejsze inwestycje sieciowe obejmą niemal wszystkie dzielnice Lublina.

Lubelskie MPWiK codziennie dostarcza blisko 330 tysięcy mieszkańcom Lublina ponad 47 mln litrów wody i oczyszcza ponad 64 mln litrów ścieków, również z okolicznych gmin.

Emilia Kalwińska