Misja: Macedonia

Już po raz czwarty funkcjonariusze NOSG w Chełmie pojechali ochraniać macedońską granicę. Ich zadaniem jest bronić Unię Europejską przed napływem nielegalnych imigrantów. Są uzbrojeni i dysponują specjalistycznym sprzętem.
Funkcjonariusze z NOSG w Chełmie już dawno udowodnili, że są odpowiednimi ludźmi do tej roboty. Tylko podczas jednej z misji w Macedonii (od maja do czerwca ub. roku) złapali ok. 1800 nielegalnych imigrantów. Żaden inny kontyngent tego nie dokonał. Przed ich przyjazdem cena przemytu przez granicę jednego uchodźcy wynosiła ok. 300 euro. Po dwóch tygodniach pracy SG wzrosła do ok. 800 euro.
Ponownie służby macedońskie zwróciły się do polskiej Straży Granicznej o wsparcie. Piątego marca 30-osobowa załoga (w tym 4 funkcjonariuszy z NOSG w Chełmie) po raz czwarty wyjechała na misję. W służbowych mundurach, z naładowaną bronią, podstawowymi środkami przymusu bezpośredniego i innym specjalistycznym sprzętem przenośnym (noktowizory, kamery termowizyjne czy urządzenia do weryfikacji linii papilarnych) będą, wspólnie z macedońską policją, chronić tamtejszej granicy do 4 kwietnia (zapobiegać nielegalnym przekroczeniom i kontrolować autentyczność dokumentów). Z funkcjonariuszami przed ich wyjazdem spotkał się zastępca komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej ppłk SG, Tomasz Zybiński. (pc)