Młodość na plus

W Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Krasnymstawie odbyły się mikołajki profilaktyczne skierowane do podopiecznych rodzin zastępczych z powiatu krasnostawskiego.

Spotkanie to było ostatnim przedsięwzięciem w ramach projektu „Młodość na +”, organizowanego przez PCPR w Krasnymstawie i GOPS w Gorzkowie. – Działania zaproponowane uczestnikom projektu były odpowiedzią na problem społeczny, jakim jest zjawisko wzrastającej liczby młodych ludzi używających legalnych i nielegalnych środków psychoaktywnych – informuje Tomasz Duda z GOPS w Gorzkowie. – Zmiany kulturowe i obyczajowe, upowszechnienie używek, łatwiejszy do nich dostęp wymagają stałego uświadamiania młodym ludziom zagrożeń i konsekwencji stosowania alkoholu czy dopalaczy dla ich zdrowia i funkcjonowania psychospołecznego – dodaje. Godne podkreślenia jest, że projekt socjalny „Młodość na +” był realizowany we współpracy partnerskiej z instytucjami i firmami z terenu całego powiatu.

– Wszystkim zaangażowanym należą się podziękowania za dotychczasową współpracę i profesjonalizm w realizowanych przedsięwzięciach – zauważa Duda. Organizatorzy dziękują: pracownikom i uczniom I Liceum Ogólnokształcącego w Krasnymstawie oraz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej – za pomoc przy organizacji Mikołajek profilaktycznych i przeprowadzenie zbiórki słodyczy, Stowarzyszeniu Rodzin Zastępczych Ziemi Krasnostawskiej – za pomoc przy organizacji mikołajek i pozyskanie upominków z komisji rozwiązywania problemów alkoholowych z terenu całego powiatu, pracownikom Sanepidu, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Stowarzyszenia Winda w Krasnymstawie – za przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla opiekunów zastępczych oraz ich podopiecznych oraz pracownikom Młodzieżowego Domu Kultury w Krasnymstawie – za przeprowadzenie warsztatów teatralno-profilaktycznych oraz wystawienie spektaklu „Strzępy” uświetniającego mikołajki. (k)