Młodzi geografowie z Norwida

Uczniowie II LO im. C.K. Norwida w Krasnymstawie gościli na wydziale nauk o ziemi i gospodarki przestrzennej UMSC w Lublinie.

 

Młodzież z klasy II „c” o profilu ekonomicznym i europejskim, uczestniczyła w dwóch warsztatach: „Od mapy 2D do wizualizacji 3D” oraz „Geocaching”, a także w sesjach referatowych. Celem wyjazdu było m.in. poszerzanie wiedzy na temat szerokiej palety zastosowań Systemów Informacji Geograficznej. Praca przy komputerach z wykorzystaniem nowoczesnego oprogramowania okazała się ciekawym i przydatnym doświadczeniem, rozwijającym umiejętności poznawcze uczniów. Najlepsi z nich – Mateusz Paradowski, Anna Bożko i Damian Niedziela – otrzymali za swoją pracę nagrody. Podczas drugich warsztatów opartych na zajęciach terenowych z wykorzystaniem specjalnej aplikacji uczniowie mieli okazję wykazania się znajomością współrzędnych geograficznych, zastosowaniem ich w praktyce, a następnie wykonania szeregu zadań dotyczących ogólnej wiedzy geograficznej. (k)