Młodzi krwiodawcy nie zawiedli

W piątek (28 października) uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie pod opieką nauczyciela Mariusza Śliwy uporządkowali cmentarz jeńców wojennych przy ul. Okszowskiej.

Działania młodzieży i honorowych dawców krwi wynikają z przystąpienia do ogólnopolskiego programu „Nasza wspólna przeszłość – uczniowie adoptują zabytki”, organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie.

W miejscu pamięci narodowej przy ul. Okszowskiej zapalono znicze oraz chwilą ciszy uczczono pamięć tysięcy jeńców pochowanych w tej chełmskiej nekropolii. Zarys dziejów obozu przedstawiła młodzieży poseł Anna Dąbrowska-Banaszek. Zebrani uczcili również pamięć brutalnie pomordowanych przez Gestapo 3 i 4 lipca 1940 r. w Kumowej Dolinie przedstawicieli inteligencji ziemi chełmskiej i krasnostawskiej.

Cmentarz przy ul. Okszowskiej kryje prochy ok. 60 tysięcy pomordowanych i zmarłych jeńców różnych narodowości, w tym głównie wziętych do niewoli żołnierzy Armii Czerwonej, ale także żołnierzy francuskich, angielskich, belgijskich, włoskich oraz polskich partyzantów, którzy byli więzieni przez hitlerowców w pobliskim Stalagu 319 A. Znajduje się tam 75 zbiorowych mogił jeńców wojennych. W przeddzień Święta Zmarłych ich groby uporządkowali krwiodawcy i Samorząd Uczniowski ZST w Chełmie.

W sprzątaniu udział wzięli: klasa 4EKg (Mateusz Wasilew, Krzysztof Mironiuk, Nikodem Kopniak, Bartosz Rusek, Mateusz Grabowicz), klasa 4PMt (Michał Chilimoniuk, Wiktor Sosiński, Aleksander Jaglewicz, Radosław Oliwiak, Piotr Jakubiec, Michał Telejko), klasa 4KPp (Sebastian Dywański, Krzysztof Kozyrski, Jakub Traczyński, Rafał Pakuła), klasa 4 MMp (Kuba Miścisz, Karol Słomiński, Tomasz Parada, Bartosz Drob) oraz klasa 1Mt (Maksymilian Szwalikowski, Tomasz Dyczko). (b)