Młodzi radni wybrani

60 nowych radnych złożyło w minionym tygodniu, 19 bm. ślubowanie i odbyło pierwszą sesję XI kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Lublin.
Podczas pierwszej sesji wybrano prezydium MRM w składzie: Anna Lalka – sekretarz, Karolina Szydłowska – wiceprzewodnicząca, Wojciech Massalski – przewodniczący oraz Marlena Walenciuk – skarbnik. Rzecznikiem MRML wybrany został Robert Ekonomiuk, a rzecznikiem praw ucznia – Katarzyna Rudzińska.(EM.K.)
Radni XI Kadencji Młodzieżowej Rady Miasta
Honorata Zarychta – Gimnazjum nr 1 im. Ks. Stanisława Konarskiego; Karolina Demianiuk – Gimnazjum nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej; Martyna Hałas – Gimnazjum nr 3 im. Prof. Mieczysława Krapca OP; Kacper Wilczyński – Gimnazjum nr 5 im. Króla Władysława Łokietka; Krzysztof Czajkowski – Gimnazjum nr 7 im. Jana Kochanowskiego; Kacper Wójcik – Zespół Szkół nr 10; Katarzyna Rudzińska – Gimnazjum nr 9 im. cc mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”; Igor Szostak – Gimnazjum nr 10 im. ks. Jana Twardowskiego; Paweł Hańczur – Gimnazjum nr 11 im. por. mar. M. T. Mokrskiego; Weronika Chinek – Gimnazjum nr 14 im. 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej; Jakub Stachyra – Gimnazjum nr 15 im. Jana Pawła II; Magda Ahmed – Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina; Justyna Frączek – Gimnazjum nr 17; Rafał Michna – Gimnazjum nr 18 im. Macieja Rataja; Szymon Gumiela – Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza; Przemysław Jonasz – Społeczne Gimnazjum im. S. F. Klonowica; Adam Mąka – I Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica; Anna Lalka – II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego;

Aleksandra Wasil – III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej; Karolina Madej – IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej; Wiktoria Rewucka – V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie-Skłodowskiej; Maciej Welman – VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja; Marlena Walenciuk – VIII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej; Dawid Popiołek – IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika; Małgorzata Skrzek – Gimnazjumim. św. St. Kostki, XXI Liceum Ogólnokształcące; Łukasz Kocira – Pallotyńskie Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum im. Stefana Batorego; Dominika Szerej – Prywatne Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum im. I. J. Paderewskiego; Igor Wyszyński-Karłoski – Społeczne Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego; Mieszko Wnuk – Prywatne Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum im. Królowej Jadwigi; Maciej Wierzchowski – Prywatne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Czapskiego; Michał Jakubas – Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka, Niepubliczne Technikum Leśne; Artur Brodzki – „Collegium Gostynianum” Zespół Szkół Prywatnych im. Bł. Ks. Kazimierza Gostyńskiego; Karolina Opadczyk – Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. Jana Kilińskiego; Iga Niedźwiedź – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta; Weronika Ruczyńska – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2; Aleksandra Kanadys – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich; Piotr Jarecki – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5; Kamila Kotlarek i Wojciech Massalski – Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego; Karol Warda – Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego; Karolina Szydłowska i Agata Ikwanty – Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. Gen. Franciszka Kleeberga; Hubert Kozłowski i Robert Ekonomiuk – Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów; Michał Błaszczak i Jakub Marczuk – Zespół Szkół Elektronicznych; Maciej Samborski – Zespół Szkół Energetycznych im. Prof. Kazimierza Drewnowskiego; Magdalena Szarzyńska – Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki; Katarzyna Sobczak i Ernest Kamiński – Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego; Andrzej Karczmarski i Kamil Trzebiński – Zespół Szkół nr 5; Marlena Andrys – Zespół Szkół nr 6; Zuzanna Hereć – Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Wł. St. Reymonta; Adrianna Smoleń – XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania; Michał Podolak – Zespół Szkół Samochodowych im. St. Syroczyńskiego; Piotr Sieńko – Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego; Weronika Żak – Liceum Ogólnokształcące i Technikum „LIDER”; Karolina Dziak – Technikum ZDZ i Zasadnicza Szkoła Zawodowa Przyzakładowa im. B. Parczyńskiego; Oliwia Kwiatkowska – Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. K. Lipińskiego; Marek Musiałowski – Śródziemnomorskie Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum im. Św. Dominika Guzmana; Kacper Wolak – Zespół Szkół nr 7; Patryk Pieczkowski – Zespół Szkół nr 8; Michał Łukasiewcz – Zespół Szkół nr 9; Maciej Filip Szwałek i Weronika Wdowicz – Zespół Szkół nr 11; Alicja Widz – Zespół Szkół nr 12; Paulina Szczepaniuk – Społeczne Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum im. H. CH. Andersena; Michał Prus – Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego; Mateusz Zamłynny – Akademickie Liceum Mistrzostwa Sportowego.