Młodzież oddała krew

Godna pochwały inicjatywa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce.

Jedenastu uczniów Technikum udało się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zamościu, by oddać krew. W akcji wzięli udział: Dariusz Zielonka, Arkadiusz Kowalczyk, Rafał Rogalski, Patryk Szewczyk, Katarzyna Kondratowicz, Magda Brzyńska, Maciej Stepaniuk, Rafał Antończak, Rafał Szafraniec, Mikołaj Bis i Artur Krzeczkowski. Opiekę nad młodzieżą sprawowała nauczycielka wychowania fizycznego Katarzyna Podgórska-Szpyt. (k)