Młyn i szkoły szacują od nowa

Po tym, jak wybrany w przetargu wykonawca rewitalizacji młyna Michalenki i docieplenia sześciu szkół zrezygnował z podpisania umowy, miasto aktualizuje kosztorys tej inwestycji.

Przetarg na rewitalizację młyna Michalenki oraz docieplenie sześciu chełmskich szkół ogłoszono w lipcu ub.r. Zakładał przebudowę dawnego młyna, który miał być zaadaptowany na teatr i centrum kultury, a także na docieplenia chełmskich szkół (IV LO, SP nr 5, SP nr 4, SP nr 7, SP nr 8, ZSP nr 3). Całe przedsięwzięcie szacowano na 46,8 mln zł, z czego 41,8 mln zł to dotacja z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Postępowanie przetargowe i wyłonienie wykonawcy przedłużało się.

Terminy składania ofert przesuwano, bo firmy zgłaszały do miasta wiele zapytań, a urzędnicy musieli na nie odpowiadać. Część tych pytań trzeba było kierować do wykonawców dokumentacji projektowych, co wydłużało cały proces. W końcu, pod koniec listopada ub.r. wybrano wykonawcę – spółkę JL z Łomży. Do inwestycji trzeba było dołożyć 2,4 mln zł (najniższa oferta opiewała na 49 200 000 zł). Przez dłuższy czas trwały jeszcze negocjacje z wybranym w przetargu wykonawcą, ale urzędnicy zapowiadali rychłe podpisanie umowy. Do tego jednak nie doszło, bo wykonawca pół godziny przed umówionym spotkaniem zrezygnował z podpisania umowy, nie wnosząc wymaganego „zabezpieczenia należytego wykonania umowy”.

Chełmscy urzędnicy informowali, że takie zachowanie z jego strony było „niepoważne”, ponieważ jeszcze tego samego dnia zapewniał, iż wynegocjowane warunki mu odpowiadają. Ostatecznie przetarg unieważniono, a miasto będzie teraz musiało po raz kolejny ogłaszać kolejne postępowanie, aby wyłonić wykonawcę tego wielkiego przedsięwzięcia. Najpierw jednak trzeba jeszcze raz oszacować wartość inwestycji, bo w ciągu roku ceny usług zmieniały się. Niewykluczone, że zakres zadania będzie zmieniony.

– Trwa przygotowywanie zaktualizowanego kosztorysu – informuje miasto. – Po jego opracowaniu zapadnie decyzja, co do zakresu inwestycji.

Na dodatkowe pytanie naszej dziennikarki o to, czy pod uwagę brana jest np. rezygnacja z docieplenia którejś ze szkół czy też zmniejszenie zakresu prac w młynie, chełmscy urzędnicy odpowiadają: „dopóki nie zostanie zaktualizowany kosztorys, żadna decyzja nie zapadnie”. (mo)