Mniej ognia w statystyce

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie zorganizowano naradę kadry kierowniczej oraz pracowników samorządowych zajmujących się sprawami ochrony przeciwpożarowej.
W zebraniu uczestniczyli m.in.: zastępca lubelskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Szczepan Goławski, starosta Janusz Szpak, wicestarosta Henryk Czerniej, wiceprezes ZP OSP Zbigniew Ostrowski, przewodniczący komisji bezpieczeństwa rady powiatu Henryk Knap, kierownictwo krasnostawskiej komendy PSP oraz kapelan służb mundurowych ks. Henryk Kozyra. Komendant powiatowy PSP Dariusz Pylak przedstawił zebranym krasnostawską jednostkę, a szefowie poszczególnych wydziałów omówili działania realizowane w 2016 r.
– Strażacy mieli w ubiegłym roku 665 interwencji, czyli o 139 mniej niż rok wcześniej – zauważa Sławomir Kamiński, rzecznik powiatu krasnostawskiego. – Świadczy to m.in. o ich bardzo dobrej pracy prewencyjnej. W trakcie całego roku odnotowano 178 pożarów. To aż o 163 mniej niż w roku 2015. Na terenie powiatu wystąpiło 447 tzw. innych zdarzeń oraz 40 alarmów fałszywych. Warto dodać, że w roku 2014 liczba pożarów była na podobnym poziomie jak w 2016 r. Rok 2015 był rokiem wyjątkowym z uwagi na panującą suszę. (k)