Mniej przestępstw, spora wykrywalność

Krasnostawscy policjanci mogą mieć powody do zadowolenia. W porównaniu do średniej wojewódzkiej mają o kilka procent większą wykrywalność sprawców przestępstw.

1 lutego w Komendzie Powiatowej Policji w Krasnymstawie odbyła się roczna odprawa podsumowująca efekty pracy mundurowych w 2022 roku. Wzięli w niej udział m.in. zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie podinspektor Olgierd Oleksiak, komendant powiatowy policji w Krasnymstawie nadkomisarz Szymon Mroczek, a także burmistrz Krasnegostawu Robert Kościuk i starosta krasnostawski Andrzej Leńczuk.

– Podinspektor Mariusz Panas, pierwszy zastępca komendanta policji w Krasnymstawie, podsumował rok pracy policjantów pionu kryminalnego odnosząc się do poziomu uzyskanych wyników w porównaniu do lat ubiegłych. Podkreślił bardzo wysoki wskaźnik wykrywalności przestępstw, który w 2022 roku osiągnął poziom 81,3 procent przy średniej dla województwa na poziomie 75,7. Omówione zostały poszczególne kategorie przestępstw, osiągnięta efektywność policyjna oraz wykrywalność. Zastępca nakreślił również nowe kierunki działań oraz zadania policjantów pionu kryminalnego krasnostawskiej jednostki na rok 2023 – relacjonuje aspirant Jolanta Babicz, rzecznik policji w Krasnymstawie.

Krasnostawscy policjanci mogą być zadowoleni także z innych statystyk. W porównaniu do roku 2021 w 2022 w powiecie krasnostawskim spadła ilość przestępstw w ogóle. Było ich 849 przy 982 rok wcześniej. Uszczegółowiając, przestępstw kryminalnych ujawniono 515 (w 2021 – 555), przy wykrywalności – 82 procent (w 2021 – 80,9).

– Bójek i pobić w 2022 r. mieliśmy trzy, a wykrywalność wyniosła 100 procent. W 2021 r. tego typu przestępstw było dziesięć – informuje J. Babicz.

Spadła liczba kradzieży mienia i kradzieży z włamaniem. W 2022 r. w sumie było ich 92, a rok wcześniej – 114. Więcej było za to wypadków drogowych. W 2022 – 28, a w 2021 – 22. Zginęło w nich tyle samo, po pięć osób. W 2022 r. rannych było 39 ofiar wypadków, a w 2021 – 19. Mniej było kolizji. Rok temu – 402, dwa lata temu – 453. – Spadła ilość nietrzeźwych kierujących. Z 134 w 2021 r. do 115 w 2022 r. – zauważa Babicz.

W 2022 r. krasnostawscy policjanci zatrzymali prawa jazdy 173 kierowcom, którzy przekroczyli o 50 km/h dozwoloną prędkość w obszarze zabudowanym. W 2021 r. przypadków takich było 234.

– Widać więc, że kierowcy jeżdżą nieco wolniej. Przekroczenie dozwolonej prędkości wciąż jest jednak główną przyczyną wypadków i kolizji w naszym powiecie. Drugie miejsce zajmuje nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu – podsumowuje rzecznik KPP w Krasnymstawie. (kg)