Modlitwy nie ustają od blisko 60 lat

Za nami Tydzień Modlitw o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego (3-10 maja). Niestety, z roku na rok zgłasza się coraz mniej kandydatów do stanu duchownego.

Boom powołań z przełomu lat 70. i 80. ubiegłego wieku związany był z wyborem kardynała Karola Wojtyły na papieża. Dziś dużym wyzwaniem dla młodych ludzi jest życie według rad ewangelicznych, czyli ślubowanie czystości, posłuszeństwa i ubóstwa. Młode pokolenie ma coraz mniejsze zaufanie do Boga. Boi się, że nie wytrwa w życiu wspólnotowym. Liczba kapłanów w Polsce jednak i tak z roku na rok rośnie, ale tylko dlatego, że liczba nowych święceń jest wyższa od liczby zgonów księży.

I dalej najwięcej księży w laicyzującej się Europie pochodzi z Polski. Miejmy nadzieję, że siła modlitwy wiernych, o rosnącą liczbę powołań, wkrótce przyniesie pożądane efekty. W 2019 roku do polskich seminariów wstąpiło 498 kandydatów do kapłaństwa (o 122 mniej niż rok wcześniej). W sumie, na wszystkich latach kształcenia, bieżący rok akademicki rozpoczęło 2853 alumnów. Do seminariów diecezjalnych przyjęto 323 mężczyzn, a do zakonnych 171 osób.

W czwartą Niedzielę Wielkanocną, 3 maja 2020 roku, zwaną też Niedzielą Dobrego Pasterza obchodziliśmy 57. Światowy Dzień Modlitw o Powołania. To inicjatywa papieża św. Pawła VI, będąca odpowiedzią na utrzymujący się wtedy spadek powołań. Po raz pierwszy był on obchodzony 12 kwietnia 1964 roku.

W tym dniu wierni modlą się w intencji powołań do życia kapłańskiego, konsekrowanego i misyjnego, rozważają też papieskie orędzie przygotowane na ten czas. W Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Lublinie do kapłaństwa przygotowuje się obecnie 45 alumnów. 9 maja 9 alumnów przyjęło święcenia diakonatu, a 30 maja 10 diakonów przyjmie święcenia prezbiteriatu.

Elżbieta Kasprzycka

Odpust u Dobrego Pasterza

Sumie odpustowej w lubelskim kościele pw. Dobrego Pasterza przy ul. Radzyńskiej 3 w niedzielę, 3 maja przewodniczył i kazania głosił ks. Krzysztof Paluch SCJ, przełożony wspólnoty Księży Sercanów w Lublinie.

Podczas mszy św. w tym dużym, przestronnym, nowoczesnym kościele mogą przebywać obecnie tylko 72 osoby. Historia świątyni zaczęła się w 1978 roku, kiedy to przy punkcie katechetycznym, prowadzonym przez Księży Sercanów, powstała kaplica pw. Dobrego Pasterza. Samodzielny ośrodek duszpasterski utworzono decyzją bpa Bolesława Pylaka 12 grudnia 1980 roku. Początkowo ośrodek należał do dekanatu lubelskiego miejskiego, a od listopada 1982 roku do nowo utworzonego dekanatu lubelskiego północnego.

23 lipca 1982 została erygowana parafia. W 1987 rozpoczęto budowę nowoczesnego kompleksu sakralnego według projektu architekta Stanisława Machnika z Lublina. Autorem wystroju wnętrz jest Józef Dutkiewicz z Krakowa. Realizatorami budowy byli ks. Zdzisław Kozioł i ks. Stefan Zabdyr. Świątynia została pobłogosławiona przez abpa Józefa Życińskiego 29 listopada 1997 r.

W kościele znajduje się kaplica Miłosierdzia z relikwiami św. Jana Pawła II i św. Faustyny, gdzie można przez cały dzień adorować Najświętszy Sakrament.

W liczącej ponad 12 tysięcy wiernych parafii działają liczne grupy i wspólnoty parafialne dla dorosłych, młodzieży i dzieci, między innymi: Apostolat Margaretka, Arcybractwo Najświętszego Serca Pana Jezusa, Caritas, Chór parafialny „Canto Pastori”, Duszpasterstwo Anonimowych Alkoholików, Koła Różańcowe, Koło Przyjaciół Radia Maryja, Rada Duszpasterska, Legion Maryi, Oaza Rodzin, Sercańska Wspólnota Świeckich, Stowarzyszenie Matki Bożej Bolesnej Patronki Dobrej Śmierci, schole dla dzieci i młodzieży, Sercański Ośrodek Pomocy Dobrego Pasterza i Stowarzyszenie Dobrego Pasterza oraz Zespół do Spraw Bezrobotnych. W parafii można zasięgnąć raz w tygodniu porad prawnika, działa biblioteka, a także wydawana jest gazetka „Pasterz” i „Pastuszek”. EK