Moje Boże Narodzenie – Konkurs!

Nowy Tydzień i Fundacja „Młode Talenty” zapraszają dzieci i młodzież w Chełma, Krasnegostawu i Włodawy oraz powiatów: chełmskiego, krasnostawskiego i włodawskiego do udziału w konkursie plastyczno-literackim „Moje Boże Narodzenie”. Do wygrania są bajeczne nagrody rzeczowe oraz pieniężne. Liczy się estetyka, pomysłowość, bogactwo treści i samodzielność.


Bożonarodzeniowy konkurs plastyczny skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Tematem prac ma być „Moje Boże Narodzenie”. A Boże Narodzenie, jak wiadomo, każdemu dziecku może kojarzyć się z czymś innym. Dla jednych będzie to szopka, anioł i świąteczne drzewko, dla drugich – św. Mikołaj, renifer Rudolf i kolorowe bombki. Dziecięca wyobraźnia nie zna granic, dlatego dajemy uczestnikom konkursu pełną dowolność w inspiracji i przygotowaniu prac. Warunek: muszą nawiązywać do tematyki, na kartonie w formacie A4, wykonane samodzielnie przez dzieci biorące udział w konkursie. Prace niespełniające powyższych kryteriów nie będą oceniane.

Prace plastyczne będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

I – Przedszkolaki w wieku od 4 do 6 lat,
II – Uczniowie klas I-III szkół podstawowych,
III – Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych.

Spośród zgłoszonych prac komisja konkursowa nagrodzi trzy najlepsze z każdej kategorii wiekowej, a łączna pula nagród wyniesie 1500 zł. Przy sprawdzaniu prac jurorzy będą brali pod uwagę estetykę, pomysłowość, bogactwo treści i samodzielność dzieła, a także obecność motywów świątecznych. Autorzy najciekawszych prac otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Wszystkie zgłoszone do konkursu prace powinny zawierać imię, nazwisko i wiek autora, nazwę szkoły lub przedszkola oraz klasę / grupę przedszkolną, do którego uczęszcza, a także imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego rodzica bądź opiekuna.

Napisz opowiadanie i zgarnij kasę na ferie

Dla młodszych przygotowaliśmy konkurs plastyczny, z kolei uczniów szkół ponadpodstawowych zapraszamy do udziału w konkursie literackim. Zadaniem uczestnika konkursu będzie napisanie opowiadania na temat „Moje Boże Narodzenie”.

Nagrodą główną w konkursie jest 500 złotych. Laureat drugiego miejsca otrzyma 300 zł, zaś trzeciego – 200 zł.

Prace powinny być napisane na komputerze czcionką Times New Roman 12 z interlinią 1,5 i zawierać maksymalnie 6 tysięcy znaków ze spacją. Treść opowiadania jest dowolna, musi natomiast nawiązywać do świąt Bożego Narodzenia – tradycji i zwyczajów, jak np. pozostawienie wolnego nakrycia dla nieoczekiwanego gościa; ich niepowtarzalnego uroku, magicznej atmosfery, a nawet postępującej komercjalizacji, to wszystko zależy tylko od inwencji autorów.

Przyjmujemy wyłącznie prace zawierające imię i nazwisko autora, klasę i nazwę szkoły, do której uczęszcza, adres i numer telefonu kontaktowego.

Prace konkursowe (do obydwu konkursów) należy składać do 23 grudnia br. w siedzibie redakcji
„Nowego Tygodnia” (Chełm, ul. Lwowska 14). W przypadku prac wysłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego. Laureatów wybierze komisja, a rozstrzygnięcie obydwu konkursów nastąpi przed feriami zimowymi. Wtedy też poznamy zwycięzców. Zgłoszenie do konkursu, tzn. złożenie pacy konkursowej, jest równoznaczne z akceptacją regulaminu, który znajduje się tutaj:

Regulamin konkursu plastyczno-literackiego

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here