Moje Boże Narodzenie

Rusza kolejna edycja konkursu plastycznego pod hasłem. „Moje Boże Narodzenie”, organizowanego przez „Nowy Tydzień” wspólnie z Fundacją „Młode Talenty”. Do zabawy zapraszamy dzieci i młodzież w Chełma, Krasnegostawu i Włodawy oraz powiatów: chełmskiego, krasnostawskiego i włodawskiego. Do wygrania, jak co roku, cenne nagrody!

„Moje Boże Narodzenie” to konkurs skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, którego celem jest rozwój umiejętności plastycznych oraz kultywowanie tradycji świątecznych. W ramach konkursu każdy uczestnik może wykonać jedną pracę plastyczną w formacie A4, wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (kredki ołówkowe, pastele olejne, farby, wyklejanki, itp.). W I etapie konkursu w każdej z kategorii wiekowych jury konkursowe wyłoni 10 prac wyróżniających się oryginalnością, pomysłowością, estetyką oraz zgodnością z tematyką konkursu.

Spośród nich najlepszą pracę w danej kategorii wybiorą Czytelnicy „Nowego Tygodnia”, głosując na kuponach, które wraz ze zdjęciami wybranych prac będę publikowane w kolejnych wydaniach gazety. Zwycięzcy głosowania w poszczególnych kategoriach otrzymają nagrody o wartości 150 zł. Ponadto w każdej kategorii wiekowej trzy najlepsze prace wybierze jury konkursowe, których autorzy również otrzymają nagrody, odpowiednio:

W kat. od 4-6 lat: 1 miejsce – nagroda 200 zł, 2 miejsce – nagroda 150 zł, 3 miejsce – nagroda 100 zł.

W kat. klasy I-IV szkół podstawowych: 1 miejsce – nagroda 300 zł, 2 miejsce – nagroda 200 zł, 3 miejsce – nagroda 150 zł.

W kat. klasy V-VIII szkół podstawowych: 1 miejsce – nagroda 300 zł, 2 miejsce – nagroda 200 zł, 3 miejsce – nagroda 150 zł.

Dodatkowo nagrodę w wysokości 100 zł otrzyma jedna osoba, wylosowana spośród nadawców konkursowych kuponów.

Prace należy dostarczyć do dnia 20 grudnia do siedziby Redakcji „Nowego Tygodnia”, adres: ul. Lwowska 14, 22-100 Chełm, w godz. od 8:00 do 16:00. W przypadku prac wysłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego.

Wszystkie zgłoszone do konkursu prace powinny zawierać na odwrocie imię, nazwisko i wiek autora, nazwę szkoły lub przedszkola oraz klasę/grupę przedszkolną do którego uczęszcza, a także imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego rodzica bądź opiekuna.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi przed feriami zimowymi. Wtedy też poznamy zwycięzców. Zgłoszenie do konkursu, tzn. złożenie pacy konkursowej, jest równoznaczne z akceptacją regulaminu, który znajduje się na naszej stronie internetowej.