Most na Łopie gotowy przed terminem

Kosztował prawie 5 mln zł. Nowy most na Łopie, w ciągu drogi powiatowej z Krasnegostawu przez Stężycę Łęczyńską do Łopiennika Dolnego, jest gotowy. I to kilka tygodni przed planowanym terminem.

Inwestycja rodziła się w bólach. Pierwszy przetarg, ogłoszony niemal rok temu, został unieważniony, choć najtańsza oferta mieściła się w kwocie, jaką powiat zamierzał przeznaczyć na realizację przedsięwzięcia. W budżecie zaplanowano 3 650 000 zł. Z pisma o unieważnieniu postępowania przetargowego wynikało, że oferent – Konsorcjum Dura-Karya z Lublina – nie przesłał dokumentów o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Dwie inne firmy, które przystąpiły do przetargu, zaproponowały zbliżone do siebie ceny, ale o około 1,2 mln zł wyższe od kwoty, jaką założyło starostwo. Powiat ogłosił drugi przetarg. Tym razem wszystkie oferty przewyższały sumę zapisaną w budżecie na realizację inwestycji. Najkorzystniejszą cenę zaoferowało to samo konsorcjum firm z Lublina. Inwestycję wyceniło na około 4,8 mln zł. Żeby rozpocząć realizację przedsięwzięcia, trzeba było dołożyć ponad 1,13 mln zł. Połowę tej kwoty musiała dać gmina Łopiennik Górny, która wspólnie z powiatem zabezpieczała udział własny. Dla gminy był to spory wysiłek finansowy.

Unieważnienie pierwszego przetargu wywołało liczne dyskusje wśród powiatowych radnych. Do tego stopnia, że całą procedurę prześwietliła komisja rewizyjna, ale nie doszukała się uchybień. Najwięcej zastrzeżeń miał radny Krzysztof Zieliński, który nawet udał się do Łopiennika Dolnego sprawdzić stan techniczny mostu. W jego ocenie nie wymagał przebudowy…

Mimo to powiat rozstrzygnął drugi przetarg, tym bardziej, że lwią część pieniędzy w kwocie 3 467 500 zł dostał z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Powiat krasnostawski i gmina Łopiennik Górny dołożyły się po 674 tys. zł. Prace trwały około 9 miesięcy.

– Mieszkańcy gminy Łopiennik Górny i kierowcy już mogą cieszyć się z inwestycji. Nowa przeprawa w Łopienniku Dolnym zajęła miejsce starej, bardzo wysłużonej i nienadającej się już do użytku – mówi Andrzej Leńczuk, starosta krasnostawski. – Co warto podkreślić, inwestycja została oddana przed terminem – dodaje wicestarosta Marek Nowosadzki.

Na terenie gminy Łopiennik Górny jest jeszcze jeden most, który wymaga pilnej przebudowy. Chodzi o przeprawę przez rzekę Wieprz w Borowicy. Most jest w bardzo złym stanie technicznym, co potwierdziła przeprowadzona na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych w Krasnymstawie ekspertyza. Dyrektor ZDP, Marek Klus, most w Borowicy nazwał nawet tykającą bombą. Powiat krasnostawski jeszcze w minionym roku zlecił opracowanie dokumentacji projektowej, by móc ubiegać się o dofinansowanie do tej inwestycji, gdy tylko zostaną ogłoszone drogowe programy rządowe. (s)