Możliwości miasta mniejsze niż apetyty osiedli

DYREKCJA GÓRNA. Umowa dżentelmeńska

Radni osiedla Dyrekcja Górna pozytywnie zaopiniowali projekt przyszłorocznego budżetu, mimo że nie ujęto w nim wnioskowanych przez nich inwestycji. Pretensji nie było, bo planowanych przedsięwzięć na Dyrekcji Górnej nie jest mało, a wiceprezydent Stanisław Mościcki obiecał jeszcze dodatkowe.

Mieszkańcy Dyrekcji Górnej z zadowoleniem słuchali wiceprezydenta Stanisława Mościckiego, odczytującego listę przedsięwzięć planowanych na ich osiedlu w przyszłym roku. Są to m.in.: przebudowa ul. Stephensona na odcinku od ronda przy ChDK do Gmachu (ok. 70 tys. zł); remont chodnika wraz z wjazdami przy ul. Reymonta (100 tys. zł), remont chodnika przy ul. Żwirki i Wigury (30 tys.), modernizacja chodników z drogami przy ul. Katedralnej na odcinku od ul. Wiejskiej do Bydgoskiej (65 tys. zł) oraz przy ul. Wiejskiej od nr 20 do 26. W planach jest także remont dojścia do klatki schodowej przy ul. Bydgoskiej 15. Duże szanse na realizację ma – jak mówił wiceprezydent – opiewająca na 100 tys. zł inwestycja zgłoszona przez mieszkańców Dyrekcji Górnej w ramach inicjatyw lokalnych. Franciszek Onyszko, przewodniczący Rady Osiedla Dyrekcja Górna, przypomniał mieszkańcom, że realizowanych będzie jeszcze pięć przedsięwzięć w ramach budżetu obywatelskiego.
– Na państwa osiedlu planowane jest bardzo dużo, choć oczywiście chciałoby się więcej – stwierdził wiceprezydent Mościcki. – Chełm to jednak dziesięć osiedli i trzeba równomiernie rozłożyć przedsięwzięcia. Na zebraniu przed rokiem wybraliście państwo jedną inwestycję i ja obiecałem, że zostanie ona zrealizowana. Słowa dotrzymałem. W ten sam sposób możemy się umówić i teraz. Wybierzecie państwo najpilniejszą inwestycję w granicach siedemdziesięciu, osiemdziesięciu tysięcy złotych, a ja postaram się, aby zapisano ją do budżetu. Taka umowa dżentelmeńska.
Mieszkańcom taka propozycja bardzo się spodobała. Nie mieli już żadnych uwag ani do projektu budżetu, ani do Mościckiego. Nie przeszkadzało im nawet, że żaden ze zgłoszonych przez nich we wrześniu br. wniosków do projektu przyszłorocznego budżetu nie został w nim ujęty. Skupili się na wyborze dodatkowej inwestycji, której realizację obiecał wiceprezycent. Zgłoszono cztery propozycje, spośród których mieszkańcy w drodze głosowania wybrali jedną – przebudowę ulicy Wiejskiej.
– Skoro państwo tak zdecydowali, postaram się, aby cały odcinek tej ulicy został zmodernizowany – zadeklarował Mościcki.
Z pozytywnym zaopiniowaniem projektu budżetu nie było problemu – „za” głosowali wszyscy obecni na spotkaniu radni osiedlowi. (mo)

OS. KOŚCIUSZKI. Mikołaj Mościcki

Mieszkańcy osiedla Kościuszki dostaną więcej. Oprócz ujętej w budżecie miasta na 2017 rok przebudowy ul. Wojsławickiej i remontu dojazdu do SP nr 11 mogą liczyć także na montaż lamp przy al. 3 Maja i prawdopodobnie budowę chodnika w stronę sklepu „Lidl”.

Spośród 12 wniosków zgłoszonych we wrześniu przez mieszkańców os. „Kościuszki” w projekcie budżetu ujęto m.in. długo oczekiwany remont ulicy Wojsławickiej wraz ze skrzyżowaniem z al. 3 Maja. Na to zadanie miasto zapisało 9 mln zł. W 2017 rok Chełm planuje również zmodernizować dach basenu przy ZSO nr 8.
– Dostaliśmy trzy kosztorysy na to zadanie, na kwoty: 661 tys. zł, 750 tys. zł i 820 tys. zł – mówił S. Mościcki. – Dokumentacja jest już zrobiona, a Biuro Inwestycji Miejskich przygotowuje przetarg. Zostanie on rozstrzygnięty w styczniu. Jeśli pogoda pozwoli, prace mogłyby zacząć się w lutym lub marcu. W budżecie na przyszły rok jest na to zapisana kwota 600 tys. zł, ale pani prezydent zapowiedziała, że jeśli to będzie za mało, doda z rezerwy własnej.
Natomiast wniosek na kompleksową modernizację budynku „Ósemki” miasto planuje zgłosić do drugiego naboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Koszt tych prac to około 15 mln zł, z czego wkład własny samorządu miałby wynieść 15 proc. Koszty związane z remontem dachu nad basenem będą mogły zostać zaliczone jako wkład własny.
W przyszłym roku magistrat wykona również przebudowę dojazdu do SP nr 11. Zadanie to zostało wskazane przez mieszkańców os. Kościuszki w ramach budżetu obywatelskiego.
– Skoro wybrane do realizacji zadanie opiewa na 200 tys. zł, a na każde osiedle przeznaczono 250 tys. zł, zostało nam 50 tys. zł. Jeśli dodać do tego oszczędności poprzetargowe z remontu dojazdu do SP 11, można by było zamontować 8 lamp solarnych wzdłuż chodnika biegnącego od ul. Małachowskiego do wjazdu na stację „Paliwa Baq” lub wybudować chodnik przy al. 3 Maja od ul. Małachowskiego do wjazdu na parking przy supermarkecie „Lidl”. Oba te zadania również były zgłoszone do budżetu obywatelskiego – zaproponowała przewodnicząca rady osiedla, Elżbieta Kaszak.
– Za tydzień mamy mikołajki, ja co prawda nie wyglądam na Mikołaja, ale myślę, że z tych dwóch zadań, które pani przewodnicząca podała, powinniście wskazać jedno, któro powinno jeszcze wejść do budżetu. Jest duża szansa, że z prac przy SP nr 11 zostaną oszczędności i uda się zrobić te lampy, dlatego naturalnym rozwiązaniem byłoby zgłoszenie chodnika – zaproponował S. Mościcki.
Zarządzono w tej sprawie głosowanie i większość uznała, aby za oszczędności postawić latarnie, a jeśli znajdą się w budżecie pieniądze, wybudować chodnik w stronę „Lidla”. W głosowaniu rada osiedla wydała pozytywną opinię na temat przyszłorocznego budżetu. Potem przewodnicząca zaprosiła mieszkańców do dyskusji.
Głos zabrała m.in. radna Małgorzata Sokół, która wytknęła, że porządek obrad skonstruowano nieprawidłowo, bo dyskusja powinna odbyć się przed głosowaniem.
– Jaka to dyskusja, kiedy wszystko jest już przyklepane? Teraz możemy jedynie prosić pana prezydenta, aby łaskawie zgodził się coś dopisać. Zakładam, że po to są te spotkania, aby mieszkańcy mogli wyrazić swoje zdanie. A przy tak skonstruowanym porządku obrad nie mieli takiej szansy. A przecież to nie jest tak, że ten budżet, który miasto przedkłada, koniecznie ma być przegłosowany. Może coś byśmy wynegocjowali i zmienili – mówiła radna. (kw)

OS. REJOWIECKA Zabrakło Krańcowej i Judyma

Budowa kanału burzowego na ul. Ceramicznej, chodnika na ul. Wygon oraz rowów chłonnych i przepustów pod wjazdami na posesje przy ul. Bogdanowicza – m.in. takie inwestycje z os. „Rejowiecka” znalazły się w budżecie miasta na przyszły rok. Zdaniem mieszkańców ujęte w nim powinny zostać również: instalacja oświetlenia na ul. Judyma i kontynuacja budowy ul. Krańcowej.

W poniedziałek (28.11), o projekcie budżetu miasta na 2017 rok rozmawiali mieszkańcy os. Rejowiecka. Jego główne założenia przedstawił wiceprezydent, Józef Górny. W przyszłym roku miasto chce wybudować kanał burzowy w ul. Ceramicznej. Zostanie on poprowadzony do Uherki wzdłuż ul. Poleskiej. Na to zadanie miasto zarezerwowało 200 tys. zł. Kolejne z inwestycji to: wykonanie projektu technicznego na budowę chodnika przy ul. Budowlanej (5 tys. zł.), przebudowa krajowej „dwunastki” – 2,024 mln zł i wskazana przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego budowa chodnika przy ul. Wygon (250 tys. zł). Miasto rozpocznie także prace związane z przebudową ul. Bogdanowicza. Planowana jest budowa rowów chłonnych oraz przepustów pod wjazdami na posesje (95 tys. zł). Magistrat zapisał też kwotę 323 tys. zł na wykup działek pod wytyczenie nowych dróg publicznych w obrębie osiedla.
– Będziemy chcieli szybko ogłosić przetargi na prace drogowe. Dzięki temu ceny, które otrzymamy, mogą być nawet o 20 proc. niższe, a te oszczędności pozwolą na włączenie do budżetu kolejnych inwestycji i dziś prosiłbym o wskazanie na czym, i w jakiej kolejności Państwu zależy – mówił J. Górny.
Mieszkańcy zauważyli, że w projekcie budżetu nie ujęto dwóch ważnych spraw: oświetlenia ul. Judyma i dalszej budowy ul. Krańcowej. Powrócił też temat ul. Poleskiej. Wywołał go radny Dariusz Grabczuk, który stwierdził, że jeździ się po niej jak po poligonie. Mieszkańcy zwrócili też uwagę, że miasto od lat nie wykupiło części działek na wytyczenie ulic i dobrze byłoby o to zadbać jeszcze przed budową kanału burzowego, który ma biec wzdłuż ulicy.
– Jeśli mieszkańcy zagrodziliby swoje posesje, to koparka tu się nie zmieści. No chyba, że miasto wystąpi o służebność gruntu pod drogę. A może po prostu oddajcie nas gminie – mówili mieszkańcy.
Wiceprezydent Górny przypomniał też sprawę budowy kanału burzowego na ul. Budowlanej. Ta inwestycja kilka lat temu była ujęta w budżecie, ale nie udało jej się wykonać przez problemy formalne. Trzeba było m.in. zmienić pierwszą wersję projektu technicznego. Obecnie miasto czeka na pozwolenie na budowę ze Starostwa Powiatowego.
Mieszkańcy pytali, czy jeśli powiat je wyda, miasto wykona tę inwestycję. Jak wyjaśniał J. Górny w budżecie 2017 roku tego zadania nie ujęto, ale jeśli magistrat zaoszczędzi na przetargach bardzo prawdopodobne, że kanał zostanie wykonany.
Jeden z mieszkańców wytknął, że skoro miasto planowało remont Rejowieckiej i całej krajowej „dwunastki” w granicach miasta, mogło darować sobie ostatnią wymianę nawierzchni między Szpitalną na rondem ZWiN.
– Jak pomyślę, że na Rejowieckiej będzie zrywany nowy asfalt i krawężniki, to mnie krew zalewa. Jak robimy, to róbmy porządnie. Biedaka nie stać na lipę – mówił jeden z mieszkańców.
Jak wyjaśniał Górny, położono tam tylko dywanik asfaltowy bez podbudowy. Na czas remontu krajowa „dwunastkę” zostanie podzielona na 8 odcinków. A ten, o którym wspomniał mieszkaniec, będzie budowany jako ostatni, czyli za około 4 lata. (kw)

SŁONECZNE. Oj, maluśko, maluśko!

Rada osiedla Słoneczne pozytywnie zaopiniowała projekt przyszłorocznego budżetu Chełma. Mieszkańcy jednak długo ubolewali nad znikomą ilością inwestycji planowanych na ich osiedlu.

W projekcie przyszłorocznego budżetu z osiedla Słoneczne znalazły się: budowa oświetlenia przy ul. Żółkiewskiego, wykup działek pod drogi w obszarze ul. Lwowskiej oraz wskazana przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego przebudowa muru okalającego cmentarz od strony ul. Orląt Lwowskich. Mieszkańców szczególnie poruszył temat ostatniej inwestycji.
– Nie ulega wątpliwości, że konieczne jest wykonanie remontu muru cmentarnego. Musimy jednak pamiętać, że z cmentarza korzystają mieszkańcy całego miasta i okolic. Zatem to zadanie powinno być sfinansowane z funduszy miasta, a nie jednego osiedla – przekonywała pani Krystna.
– Tyle, że to właśnie z tego osiedla ktoś złożył taką propozycję do budżetu obywatelskiego – opowiedział wiceprezydent Józef Górny.
– Owszem, ktoś zgłosił, ale jest weryfikacja wniosków. I w naszym odczuciu, ten wniosek nie powinien jej przejść – wtórowali mieszkańcy. Urzędnicy tłumaczyli jednak, że nie było podstaw, aby taki wniosek odrzucić.
Sporo emocji podczas zebrania wywołał też temat budowy drogi do posesji przy ul. Lwowskiej od nr 102 do nr 127. Wniosek ten od wielu lat zgłaszany jest do budżetu, ale dotąd nie doczekał realizacji. Kiedy mieszkańcy zobaczyli, że w inwestycja znalazła się w projekcie przyszłorocznego budżetu, odetchnęli z ulgą. Okazało się jednak, że chodzi nie o te grunty, których wykupu się domagali.
Wiceprezydent Górny uspokajał: – Pewne korekty w projekcie budżetu są jeszcze możliwe. Dlatego, jeżeli państwo uważacie, że coś czego nie ujęliśmy, coś nie dużego, jest absolutne konieczne, to proszę o wskazanie.
Tym sposobem zgłoszono trzy propozycje: wykonanie oświetlenia na ul. Pszennej od nr 1 do 13, remont chodnika przy ul. Wirskiego i (po raz kolejny) wykup działek w obszarze ul. Lwowskiej od nr 102 do 127. (mg)