Można zgłaszać pomysły

W gminie Leśniowice trwają prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły dotyczące rozwoju gminy.

Leśniowiccy urzędnicy przypominają o trwających pracach, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procesu rewitalizacji w gminie. Zachęcają mieszkańców do zaangażowania się w ten proces i udziału w spotkaniu konsultacyjnym, zaplanowanym 27 marca o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice. Na spotkaniu będzie można zgłaszać swoje pomysły dotyczące rozwoju gminy.

Niedawno zorganizowano „spacery badawcze”, w ramach których zainteresowani tematem wraz z przedstawicielami urzędu spotkali się w Teresinie, Horodysku i Leśniowicach. Omawiano potrzeby mieszkańców zarówno w sferze infrastrukturalnej, społecznej, jak i kulturalnej. Sugestie mieszkańców będą brane pod uwagę przy tworzeniu listy projektów do realizacji w ramach rewitalizacji gminy Leśniowice.

Jeżeli ktoś nie mógł wziąć udziału w spacerze, ani nie będzie na spotkaniu, a ma przemyślenia dotyczące rewitalizacji, może przekazać je za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, który dostępny będzie w dniach 20 marca-20 kwietnia na stronie BIP www.uglesniowice.pl w zakładce ogłoszenia i informacje. Wypełnione i podpisane formularze można przekazywać pocztą elektroniczną na adres: gmina@uglesniowice.pl, pocztą tradycyjną albo dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy Leśniowice.

– Zapraszamy mieszkańców do udziału w opracowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji – mówi Joanna Jabłońska, wójt gminy Leśniowice. – Dzięki zaangażowaniu szerszej grupy osób łatwiej będzie przygotować ten dokument i uwzględnić w nim rzeczywiste potrzeby. (mo)