Mszanna – Ciekawostki lokalne (82)

Z historii
„Datowana na 1575 rok (…) W 1796 r. Mszanna wielka i mała. W 1827 r. Mszanna (…) W 1799 roku miejscowość należała Parafii Rzymskokatolickiej w Uhrusku. W tym samym okresie właścicielką wsi była Anna z Rzewuskich Humiecka (…) Według wykazu Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji Królestwa Polskiego z 1827 r., Mszanna należała do województwa podlaskiego, obwodu radzyńskiego, powiatu włodawskiego, parafii Uhrusk. Była miejscowością prywatną. Liczyła 9 domów, w których mieszkało 27 osób. Odległość od miasta obwodowego – 10 mil (…) W 1905 r. (według stanu z 12 marca) we wsi były 52 domy oraz 320 mieszkańców, w tym 9 prawosławnych i 307 rzymskokatolików. W Mszannie kolonii były 52 domy i 400 mieszkańców: 1 prawosławny, 58 rzymskokatolików i 341 luteranów”.
A. Wawryniuk, Monografia powiatu włodawskiego, Chełm 2010

Cztery narody

„Według spisu z 30 września 1921 r. Mszanna wieś i Mszanna kolonia należały do gminy Bukowa. Mszanna wieś posiadała 61 domów i 379 mieszkańców, w tym 201 mężczyzn oraz 178 kobiet, w tym 360 rzymskokatolików i 19 prawosławnych. 364 osoby deklarowały narodowość polską, a 15 rusińską. Mszanna kolonia: 32 domy i 6 innych budynków mieszkalnych, 211 mieszkańców, w tym: 106 mężczyzn i 105 kobiet, w tym 68 rzymskokatolików, 23 prawosławnych, 87 ewangelików i 33 wyznania mojżeszowego. 70 deklarowało narodowość polską, 21 rusińską, 87 niemiecką oraz 33 żydowską”.
Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej, tom IV województwo lubelskie, Warszawa 1924

Z gromady do gromady

„W 1954 r., po nowym podziale administracyjnym powiatu włodawskiego miejscowość należała do Gromadzkiej Rady Narodowej w Macoszynie Małym (…) Rozporządzeniem Rady Ministrów z 18 lipca 1968 r. z gromady Bukowa Wielka w powiecie chełmskim wyłączona została wieś Mszanna i włączona do gromady Wola Uhruska w powiecie włodawskim”.
A. Wawryniuk,
Monografia powiatu włodawskiego, Chełm 2010