Mundurówka w obiektywie

Pierwszy dzień wiosny uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 w Chełmie oraz zaproszeni przez szkołę gimnazjaliści spędzili w Chełmskiej Bibliotece Publicznej. A to za sprawą otwarcia wystawy fotograficznej obrazującej historię innowacji mundurowych w ZSZ nr 5. Uroczystość rozpoczął dyrektor szkoły Jarosław Wójcicki, który zwrócił uwagę na prekursorski aspekt działań placówki oraz zmiany, jakie na przestrzeni ostatnich 17 lat zachodziły w ramach realizowanych innowacji. Goście w swoich wystąpieniach podkreśli, że klasy wojskowe „Piątki” już od 2000 r.
biorą udział w uroczystościach państwowych, kształtując tym samym postawy patriotyczne młodego pokolenia. Wystawę można oglądać do 27 kwietnia br. w małej galerii ChBP. (w)