Muszą pokazać, co mają

30 kwietnia minie termin składania oświadczeń majątkowych za 2021 rok przez radnych, wójtów, burmistrzów, starostę i ich zastępców, a także urzędników, mających upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych oraz dyrektorów jednostek i prezesów spółek komunalnych. Konsekwencje w przypadku niezłożenia dokumentu są poważne…

– Jeśli radny nie złoży oświadczenia majątkowego w ustawowym terminie, czyli do 30 kwietnia, przewodniczący rady ma obowiązek wezwać go pisemnie, by w ciągu 14 dni taki dokument dostarczył. Gdy tego nie zrobi, z mocy prawa jego mandat zostaje wygaszony. Rada musi w tej sprawie w ciągu 30 dni podjąć stosowną uchwałę, ale jest to tylko zwykła formalność – wyjaśnia Janusz Rzepka, przewodniczący rady miasta Krasnystaw.

Oświadczenia majątkowe za 2021 roku składają nie tylko radni, ale również wójtowie, burmistrzowie, starosta krasnostawski oraz ich zastępcy, skarbnicy, sekretarze gmin, a także wszyscy urzędnicy, którzy mają upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych. Ponadto oświadczenia muszą złożyć dyrektorzy i kierownicy jednostek samorządowych, czyli szkół, przedszkoli, ośrodków pomocy społecznej, placówek kultury, a także prezesi spółek komunalnych.

Radni oświadczenia składają do przewodniczącego rady, urzędnicy, dyrektorzy jednostek i prezesi spółek z kolei do wójta, burmistrza, czy starosty. Przewodniczący rad oraz wójtowie, burmistrzowie, starosta oświadczenia, zgodnie z prawem, wysyłają do wojewody lubelskiego. Po ich sprawdzeniu każdy samorząd ma obowiązek zamieścić wszystkie dokumenty w części jawnej, w biuletynie informacji publicznej. – Radni oświadczenia składają w dwóch egzemplarzach, z czego jeden, wraz z pitem za 2021 rok, jest wysyłany do urzędów skarbowych – wyjaśnia przewodniczący Rzepka. – Radnym z miasta Krasnystaw o obowiązku złożenia oświadczenia w terminie do 30 kwietnia przypominałem na ostatniej sesji, 31 marca, ale pracownik biura rady miasta raz jeszcze poinformuje wszystkich drogą elektroniczną. (ps)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here