Na kajaki z gminą Drohiczyn

Gmina Włodawa przystąpi do projektu „Łączy nas Bug – utworzenie dwóch transgranicznych szlaków kajakowych”, którego liderem i beneficjentem wiodącym jest gmina Drohiczyn.

Na projekt dofinansowany przez UE, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-20 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, przeznaczono 7 tys. zł. W ramach projektu, którego partnerem będzie gmina Włodawa, na rzece Bug wzdłuż włodawskiej gminy zostanie utworzony zinwentaryzowany i oznakowany odcinek szlaku kajakowego wraz z zamontowaniem elementów małej architektury na tzw. trójstyku granic. Uchwałę w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji projektu z gminą Drohiczyn „Łączy nas Bug – utworzenie dwóch transgranicznych szlaków kajakowych” Rada Gminy Włodawa podjęła podczas ostatnich obrad – 28 marca. (a)