Na placu budowy prezydent Krzysztof Żuk

– Wykonawca przeprowadził większość niezbędnych robót ziemnych. Przygotowany jest przebieg nowych alei, które będą służyć mieszkańcom po otwarciu parku, w tym głównego nowego traktu przez park, który będzie prowadzić od Areny Lublin do stadionu lekkoatletycznego przy al. Piłsudskiego – czytamy na stronie internetowej www.lublin.eu. Wykonawca zaczął też przygotowania do budowy kładki pieszo-rowerowej nad Bystrzycą. Ma ona połączyć park z drogą dla rowerów biegnącą wzdłuż rzeki.


Przetarg na przebudowę parku Ludowego został rozstrzygnięty na początku marca tego roku, dopiero za czwartym podejściem. Inwestycję realizuje warszawska firma Budimex, która zaproponowała kwotę ponad 34 milionów złotych brutto. Pruszkowski Strabag zaproponował ponad 36 mln złotych, a spółka Apis z Jarosławia – prawie 38 mln złotych.

Urzędnicy przeznaczyli zamierzali przeznaczyć na realizację inwestycji nieco ponad 27,5 mln złotych, ale ostatecznie zdecydowali się dołożyć brakujące środki. – Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriów oceny ofert – uzasadniali urzędnicy.

W planach inwestycji znalazły się m.in.: wykonanie kompleksowej gospodarki zielenią obejmującej niezbędne wycinki drzew i krzewów, zabiegi pielęgnacyjne istniejącej zieleni i nasadzenia nowych gatunków roślinności, budowa: alejek parkowych z wejściami do parku, ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, ścieżek dydaktycznych, placów, zejść do rzeki, przystanku kajakowego, kładki pieszo-rowerowej nad Bystrzycą wraz z instalacją elektrycznej iluminacji świetlnej czy budynków obsługowo-sanitarnych. Wykonawca musi też m.in.: „zbudować strefy wypoczynku obejmujące: place zabaw, place do ćwiczeń i siłownie”, zbudować wybieg dla psów, wykonać „dydaktyczny ogród wodny oraz dydaktyczny ogród roślin wodnych. gr