Na plus z bezpieczeństwem

Uczniowie klas II b i III b wzięli udział w zajęciach w sali edukacyjnej „Ognik – Edukacja” zorganizowanej w Powiatowej Komendzie Straży Pożarnej w Krasnymstawie.

Strażacy w atrakcyjny i merytoryczny sposób przybliżyli uczniom zasady bezpiecznego korzystania z ognia, prawidłowego zachowania się w czasie pożaru, prawidłowej ewakuacji, wzywania pomocy oraz udzielania pierwszej przedmedycznej pomocy. Każdy z uczestników po zdaniu egzaminu z zakresu zasad bezpieczeństwa otrzymał certyfikat „Dzielny Mały Strażak”. (k)