Na ratunek pomkną ciężkim MANem

Uroczyste przekazanie nowego samochodu odbyło się w niedzielę, 26 lutego, na placu przed ratuszem. Akt przekazania wręczył st. bryg. Tomasz Podkański, zastępca lubelskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Ochotnicza Straż Pożarna w Wojsławicach wzbogaciła się o ciężkiego, ratowniczo-gaśniczego MAN-a, który do tej pory służył strażakom z JRG nr 2 KM PSP w Chełmie. Skorzystają na tym również druhowie z innych OSP w gminie…

Ochotnicy z OSP w Wojsławicach każdego roku wyjeżdżają średnio 70-80 razy do pożarów i innych zdarzeń. Na miejscu często interweniują jako pierwsi. Dysponując ratowniczo-gaśniczym MAN-em będą mogli być jeszcze skuteczniejsi.

– Przekazanie tego samochodu naszym strażakom jest wyrazem docenienia przez KM PSP w Chełmie ich aktywności i profesjonalizmu podczas akcji ratowniczych oraz bardzo dobrej współpracy samorządu gminy z KM PSP w Chełmie Niewątpliwie włączenie tego samochodu do służby w OSP Wojsławice znacząco zwiększy jej potencjał; podniesie jej sprawność, rangę i znaczenie w powiecie chełmskim i w KSRG.

W ubiegłym roku jako gmina przekazaliśmy na Fundusz Wsparcia KW PSP w Lublinie kwotę 250 tys. zł z przeznaczeniem na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KM PSP w Chełmie, co również przyczyniło się do tego, że OSP Wojsławice otrzymała samochód. W imieniu władz samorządowych gminy Wojsławice, Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Wojsławicach, a także mieszkańców gminy Wojsławice serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do przekazania samochodu MAN dla jednostki OSP Wojsławice – mówi wójt gminy Wojsławice, Henryk Gołębiowski.

Samochód marki Renault G270, który do tej pory użytkowali strażacy-ochotnicy z Wojsławic zostanie przekazany do OSP w Hucie, która od ponad dwóch lat, zgodnie z powiatowym i wojewódzkim planem ratowniczym, przygotowuje się do włączenia do KSRG. Natomiast Star z tej jednostki trafi do najbardziej oddalonej od centrum gminy, jednostki OSP Putnowice Kolonia. (w, fot. Gmina Wojsławice)